Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

D 218/2017 Os-1868/18, Stran 1226
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Šterk Martinu, roj. 19. 4 1891, nazadnje stanujočemu Predgrad 49, Stari trg ob Kolpi, umrlemu 13. 3. 1955, ravno tam.
Tekom predmetnega zapuščinskega postopka so se vsi dediči tako imenovanega prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, sodišče pa ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zap. kakšni drugi dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 1. 2018

AAA Zlata odličnost