Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

VL 100960/2017 Os-2143/18, Stran 1225
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Verovškova 60B, Ljubljana, proti dolžnici Danici Lokovšek, Gradišča 20A, Cirkulane, ki ga zastopa odvetnica - Metka Matjašič Šerdoner, Potrčeva cesta 4A, Ptuj, zaradi izterjave 13.060,85 EUR, sklenilo:
Dolžnici Danici Lokovšek, Gradišča 20A, Cirkulane, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Metka Matjašič Šerdoner, Potrčeva cesta 4A, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2018

AAA Zlata odličnost