Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

0956 I 1229/2017 Os-1946/18, Stran 1225
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Luka Repovš, EMŠO 2403971500071, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Luki Repovšu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Miha Šercer, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Luko Repovša vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2018

AAA Zlata odličnost