Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Ob-2215/18, Stran 1210
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/14) in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17), Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove stavb (Sklop I) in obnove kulturne ter sakralne dediščine (Sklop II) v Mestni občini Celje številka JR-SOFSTB-2018
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje (Sklop I) in sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne in druge kulturne dediščine v Mestni občini Celje (Sklop II), ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 15. 6. 2017 za Sklop I in po 25. 5. 2017 za Sklop II ter katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 5. 11. 2018. Investicija je lahko že zaključena pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Zadnji rok za izdajo Zahtevka za izplačilo sredstev sofinanciranja je 28. 11. 2018.
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki.
Upravičeni stroški obnove ulične fasade (Sklop I) za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem fasadnega odra,
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa,
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (okna, vrata, portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi za odvajanje vode klimatskih naprav),
– odstranitev zunanjih enot klimatskih naprav na ulični fasadi, njihova morebitna ponovna namestitev ali nabava in namestitev novih klimatskih naprav na zalednem delu stavbe (dvoriščna fasada), v funkcionalnosti ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS ter urbanističnim mnenjem MOC,
– odstranitev neustreznih elementov oglaševanja in senčenja (tende) ter izvedba in namestitev novega oglaševanja in senčenja (tende), v funkcionalnosti ter obsegu kot je bilo pred obnovo, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem ZVKDS, Odlokom o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/08, 32/14) ter urbanističnim mnenjem MOC,
– popravilo poškodovanega fasadnega ometa,
– vgradnja sistema za toplotno izolacijo fasade (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (ZVKDS)),
– popravilo ali nabava in vgradnja elementov fasade (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– oplesk fasade s fasadno barvo (skladno z urbanističnim mnenjem MOC in kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
Upravičeni stroški obnove kulturne ter sakralne dediščine (Sklop II) za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– obnova ostrešja,
– obnova notranjščine in zunanjega objekta (skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– obnova poslikav,
– osvetlitev in električna napeljava,
– menjava dotrajanih elementov strojnih inštalacij,
– menjava opreme,
– menjava stavbnega pohištva,
– ureditev gradbišča in postavitev odra,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
Za finančne spodbude so na proračunski postavki 160201 – projektna dokumentacija v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 zagotovljena sredstva v skupni višini 150.000,00 EUR. Od tega zneska je za Sklop I (ulične fasade) namenjeno 100.000,00 EUR in za Sklop II (kulturna in sakralna dediščina) 50.000,00 EUR. V odvisnosti od prejetih vlog na razpis se lahko zneski ustrezno spremenijo.
Mestna občina Celje za Sklop I dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV za sofinanciranje ulične fasade, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in za Sklop II finančne spodbude v višini do 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z DDV.
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka tj. do 2. 7. 2018 za Sklop I in Sklop II dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje – https://moc.celje.si/.
Kontaktne osebe: Sandi Marzidošek, 03/42-65-724, sandi.marzidosek@celje.si, Alenka Cizej, 03/42-65-807, alenka.cizej@celje.si, Mateja Böhm, 03/42-65-620, mateja.bohm@celje.si ali Vlado Kožel za Sklop II, 03/42-65-886, vlado.kozel@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost