Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

VL 102161/2016 Os-1238/18, Stran 555
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti dolžniku Mitji Stiškovski, 32 Hollin Hill Road, Sunderland, Washington, ki ga zastopa zač. zastop. odv. mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 109,87 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mitji Stiškovski, 32 Hollin Hill Road, Sunderland, Washington, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2018

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti