Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1452/18, Stran 545
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica (v nadaljevanju: Svet CUDV Radovljica) razpisuje skladno z dvanajsto alinejo 21. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica (v nadaljevanju: Statut CUDV Radovljica) in na podlagi sklepa št. 16/7, ki ga je dne 13. 02. 2018 sprejel na redni seji, prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica 
I. Kandidat/kandidatka za direktorja/direktorico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV);
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje (za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha);
– priložiti tudi program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, za mandatno obdobje.
II. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let.
III. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom (kratka predstavitev kandidata/kandidatke z vključenimi dosedanjimi strokovnimi delovnimi izkušnjami ter navedbo vodstvenih, organizacijskih in drugih sposobnosti, ki so pomembne za uspešno vodenje zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku – obe potrdili ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni) morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Svet CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, v zaprti ovojnici z oznako: »Razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
IV. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet CUDV Radovljica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti