Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1440/18, Stran 543
Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 7/2003) in sklepa Sveta zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica objavlja javni razpis
direktorja oziroma direktorice 
Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica 
Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti.
Mandat direktorja Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica traja 5 let. Z izbranim in imenovanim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, s polnim delovnim časom.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.
Kandidati naj priporočeno pošljejo prijave na: Svet Zavoda Knjižnice Makse Samsa, Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«, v roku 8 dni od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost