Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Ob-1410/18, Stran 543
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana na podlagi sklepa z dne 31. 1. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Srednje tehniške in strokovne šole ŠC PET Ljubljana 
Pogoji: kandidati za funkcijo ravnatelja morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Trajanje zaposlitve: izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno obdobje 5 let.
Pisni prijavi priložite dokazila:
– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o pedagoško-andragoški izobrazbi,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (v kolikor je že opravljen),
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence in
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku.
Rok za prijavo kandidatov je 14 dni od dneva objave razpisa.
Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja Srednje tehniške in strokovne šole kot organizacijske enote zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI).
Kandidati naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Srednje tehniške in strokovne šole« na naslov Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti