Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

Št. 4300-30/2017/68 Ob-1456/18, Stran 505
Sprememba 
javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019
– Točka 10. Roki in način prijave na javni razpis, se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Rok za oddajo vlog je 12. 3. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 3.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo osebno oddane na omenjen naslov najkasneje do 12. 3. 2018 do konca uradnih ur MGRT oziroma bodo oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 12. 3. 2018 do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji v točki 3, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JR Pomurje 2018 št. 4300-30/2017« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost