Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Ob-1345/18, Stran 490
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica, na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica št. 7 z dne 3. oktobra 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 13. 11. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, potrdilo okrajnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v zaprti ovojnici do 26. 2. 2018 na naslov: Svet zavoda OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona 19, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti