Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Ob-1336/18, Stran 490
Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode na podlagi sklepa z dne 6. 2. 2018 v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dopolnili) in Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
Javnega zavoda (m/ž) Knjižnica Medvode
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– pet let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela zavoda,
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Kandidati za direktorja morajo predložiti:
– program dela in razvoja zavoda za obdobje petih let,
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
– dokazilo, da ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem COBISS (če bibliotekarskega izpita nima, mora opraviti bibliotekarski izpit in pridobiti ta znanja najkasneje v dveh letih od imenovanja, sicer mu mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha),
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da kandidat/ka za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Knjižnica Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, od 16. 2. 2018 do vključno 2. 3. 2018 na naslov: Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode, z oznako: »Prijava na razpis – direktor Knjižnice Medvode – ne odpiraj!«. Rok za prijavo začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti