Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

D 153/2016 Os-3487/17, Stran 32
Okrajno sodišče v Trebnjem, v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Cesar, rojeni 30. 11. 1919, umrli 5. 9. 2016, Slakova ulica 11, Trebnje, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojni Frančiški Cesar, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 17. 11. 2017