Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

D 239/2016 Os-3479/17, Stran 32
Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu je v teku zapuščinski postopek po pok. Josip Stres, rojen 15. 2. 1851, nazadnje stanujoč Borjana 33, 5223 Breginj, ki je bil razglašen za mrtvega za dne 16. 2. 1921.
Zapustnik oporoke ni sestavil, zato prihaja po njem v poštev zakonito dedovanje. Ker so zakoniti dediči sodišču neznani, jih je sodišče vabilo z oklicem, opr. št. D 239/2016 z dne 2. 11. 2016, na podlagi katerega se ni javil nihče. Gre torej za zapuščino brez dedičev.
Premoženje zapustnika sestavljata solastniška deleža do 1/5 pri nepremičninah s parc. št. 2911/2 ter parc. št. 2911/1, obe k.o. 2218 Borjana. Sodišču niso znane nobene zapustnikove obveznosti.
Sodišče upnike opozarja, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Vsem potencialnim upnikom sodišče pojasnjuje, da lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Sodišče vse potencialne upnike opozarja, da lahko v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Tolminu 
dne 16. 11. 2017