Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

D 281/2017 Os-3689/17, Stran 32
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Mariji Memon, roj. Pečar, ki je umrla 29. 4. 1939 v Prešnici, v starosti 66 let, z zadnjim stalnim bivališčem Prešnica 4, 6240 Kozina, v zemljiški knjigi je vpisana kot Marija, žena Antona, roj. Pečar Memon, Prešnica 9, 6240 Kozina.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani 
dne 15. 12. 2017