Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

II D 19/2017 Os-3691/17, Stran 31
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ani Lenščak, rojena 2. 12. 1922, umrla 29. 11. 2016, nazadnje stanujoča Kvedrova cesta 2, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je nepremičnine in denarna sredstva zapustila svojima nečakinjama Alenki Zori Guleski in Matejki Lenščak. Glede preostalega premoženja je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potomcev. Zapustila je sestro Vido Lenščak, Zoro Jezovšek, brate Zdravka Lenščaka in Dušana Lenščaka ter Branislava Antona Lenščaka, ki so že vsi pokojni. Sodišče nima podatkov o morebitnih potomcih zap. bratov Dušana Lenščaka ter Branislava Antona Lenščaka, ki bi prišli v poštev kot dediči II. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse potomce zap. bratov in druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. 12. 2017