Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

I D 1225/2016 Os-3340/17, Stran 31
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku naknadni zapuščinski postopek po pok. Vojki Bukovec, rojeni dne 2. 12. 1927, umrli dne 12. 4. 2016, nazadnje stanujoči na naslovu Gorkičeva ulica 14, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o vseh sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči po pokojni (konkretno potomcih po zap. sestri Antoniji in morebitnih drugih sorodnikih), sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Vojki Bukovec poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 10. 2017