Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

D 227/2017 Os-3462/17, Stran 31
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Kirn Rozaliji, hčerki Jožefa, roj. 19. 10. 1920, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Kopru, Kvedrova cesta 2, ki je umrla dne 13. 3. 2017. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je bila zapustnica vdova ter da ni imela otrok in da je napravila oporoko, s katero je vse premoženje prepustila nečakoma Leopoldu Kirnu in Elizabeti Kirn Kavčič. Sodišče ima le podatke o imenih in priimkih zapustničinih bratov in sester (Milice Rolih, Jožeta Kirna, Leopolda Kirna, Alojza Kirna, Danice Gale) oziroma njihovih potomcev (nečakov Romana Kirna, Boruta Kirna, Karmen Malečkar, Iztoka Roliha, Nataše in Suzane Gale, Alena Kirna, Suzane Kirn, Valterja in Joška Kirn), ki bi lahko uveljavljali morebitni dednopravni zahtevek zoper zapustničino oporoko.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 5. 10. 2017