Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

D 108/2017 Os-3478/17, Stran 31
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinska postopka po dne 3. 11. 2005 umrlem Evgenu Kovaču, neznanega bivališča in po dne 14. 2. 1998 umrlem Valterju Petru Škerjancu, neznanega bivališča.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, je zapustnik Evgen Kovač krščen kot Eugenijo Enrico Maria Skerjanc, bil rojen 2. 11. 1935 v Trstu, kot otrok Evgena Škerjanca in Judite Marije, roj. Kovač. Znano je, da je bil zapustnik neznanega bivališča že ob izdaji sklepa o dedovanju po pok. materi Škerjanc Juditi, roj. Kovač, v zapuščinskem postopku O 260/70. Imel je brata Valterja Petra Škerjanca.
Valter Peter Škerjanc pa je bil rojen 13. 2. 1928, kot otrok Evgena Škerjanca in Judite Marije, roj. Kovač. Znano je, da je bil zapustnik neznanega bivališča že ob izdaji sklepa o dedovanju po pok. materi Škerjanc Juditi, roj. Kovač, v zapuščinskem postopku O 260/70. Imel je brata Evgena Kovača.
Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po obeh pokojnih, da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini 
dne 17. 11. 2017