Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

I 237/2016 Os-3506/17, Stran 30
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v izršilnem postopku opr. št. I 237/2016 upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnico Hermino Repec, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, neznanega dejanskega prebivališča, zaradi izterjave denarne terjatve 941,90 EUR, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
Dolžnici Hermini Repec, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, se kot začasni zastopnik določi Tomaž Rotovnik, odvetnik v Dravogradu, Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 
dne 16. 11. 2017