Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

P 2416/2010 Os-3618/17, Stran 30
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožnem sodniku Francu Krepflu, v pravdnem postopku tožeče stranke Mojce Kos, Hudovernikova 8, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosupljega, zoper toženo stranko: 1. Tomo Karan, Ismeta Mujezinovića 25/23, Novi Beograd, Srbija, ki ga zastopa odvetnik Andrej Žabjek iz Ljubljane, 2. Dragana Karan, Ismeta Mujezinovića 25/23, Novi Beograd, Srbija, zaradi nedopustnosti izvršbe, dne 4. 12. 2017 sklenilo:
Za začasno zastopnico druge tožene stranke se postavi odvetnica Sabina Palčič, Pot na Ulako 7A, Stari trg pri Ložu.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler druga tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 4. 12. 2017