Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

I 134/2017 Os-3589/17, Stran 30
Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Mensura Čilović, Kranjska cesta 3b, Kamnik, ki ga zastopa zakoniti zastopnik, odvetnik Luka Podjed, Slovenska cesta 47, Ljubljana, zaradi izterjave 363,53 EUR s pp, sklenilo:
Začasni zastopnik dolžnika odvetnik Uroš Miklič, Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana, se razreši.
Dolžniku Mensurju Čiloviću, Kranjska cesta 3b, Kamnik (sedaj neznanega bivališča), se postavi začasni zastopnik, odvetnik Luka Podjed, Slovenska cesta 47, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika
Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 1. 12. 2017