Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

P 97/2017 Os-3646/17, Stran 30
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni zadevi tožeče stranke Romana Ducman, Zagrebška cesta 28, Brežice, ki jo zastopa Božena Vučajnk, odvetnica v Brežicah, zoper toženi stranki: 1. Marija Tomše, Cesta VI 10, 1260 Ljubljana - Polje in 2. Anton Tomše, Rimska cesta 29, Brežice – sedaj neznanega bivališča v tujini, zaradi ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini k.o. Čatež parceli 52/21, pct. 100,00 EUR, 13. 12. 2017.
Drugotoženi stranki Antonu Tomšetu, Rimska cesta 29, Brežice, sedaj neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ognjen Paunović, odvetnik v Brežicah.
Začasni zastopnik bo zastopal drugotoženo stranko vse do takrat, dokler stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 13. 12. 2017