Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

N 11/2017 Os-3648/17, Stran 30
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 660-293, z naslovom Valvasorjeva ulica 70, Maribor, stoječi na parceli št. 660 1366/1, na predlog predlagatelja Milana Naterer, Malečnik 77, Malečnik in drugih, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 6. 12. 2017 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4. 1996, sklenjene med prodajalcema Karlo Eilec, stanujočo Železnikova ulica 16, Maribor in Francem Eilecem, stanujočim Valvasorjeva ulica 70, Maribor in kupcem Milanom Vučkovičem, stanujočim Leningrajska ulica 26, Maribor, s katero sta prodajalca kupcu prodala kabinet s posebnih vhodom in sorazmerni del stranskih prostorov v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Leningrajska ulica 26, stoječi na parceli št. 1366/1 stavbišče, pripisani vl. št. 34, k.o. Studenci.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Milana Natererja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 6. 12. 2017