Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

Št. 434/2017 Ob-3746/17, Stran 21
Skladno z določili Sklepa Vlade Republike Slovenije o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogramtrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/00), Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa Vlade Republike Slovenije o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogramtrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 26/03, 38/11) ter Statuta Geodetskega inštituta Slovenije, Svet Geodetskega inštituta Slovenije razpisuje delovno mesto
direktorja/-ice
Geodetskega inštituta Slovenije 
Kandidat oziroma kandidatka mora poleg splošnih, zakonsko opredeljenih pogojev, izpolnjevati še sledeče pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti inštituta;
– da ima najmanj pet let vodstvenih izkušenj;
– da ima osnovno raven znanja angleškega, nemškega ali francoskega jezika.
Kandidat mora prijavi priložiti vizijo poslovanja Geodetskega inštituta Slovenije.
Direktorja/-ico imenuje in razrešuje Svet Geodetskega inštituta Slovenije s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratkim življenjepisom (Europass) naj kandidati pošljejo v osmih dneh od dneva objave razpisa na naslov: Geodetski inštitut Slovenije, 1000 Ljubljana, Jamova cesta 2, za Svet inštituta, s pripisom: »Ne odpiraj-razpis za direktorja/-ico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku tridesetih dni od objave razpisa.
Svet Geodetskega inštituta Slovenije