Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2765. Popravek Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec, stran 8678.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) ter na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem
P O P R A V E K 
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec 
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec (Uradni list, št. 46/18) se popravi
I. 
prvi odstavek 1. člena tako, da se pravilno glasi:
»S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, merila in kriteriji za sofinanciranje delovanja turističnih društev in društev, ki delujejo na področju spodbujanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine v povezavi s turizmom ter pogoji, postopki, merila in kriteriji za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev iz proračuna Občine Bovec.«
II. 
četrta alinea 3. člena tako, da se pravilno glasi:
»– upravičeni stroški sofinanciranja turističnih projektov in projektov ohranjanja in razvoja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine Bovškega ter turističnih in s turizmom povezanih prireditev so stroški upravičenih ukrepov in so navedeni za vsak ukrep posebej.«
II. 
tretji odstavek 17. člena, ki se glasi:
»Za sofinanciranje turističnih projektov in prireditev po tem členu se nameni 75% deleža vseh razpisanih sredstev.«
tako, da se briše.
Št. 007-06/2018-2
Bovec, dne 31. julija 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.