Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1346. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice, stran 4416.

  
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/17 z dne 17. 10. 2017, so bile ugotovljene očitne napake tehnične narave, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) dajem
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice 
a) V 18. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se tabela z naslovom »(3) Enote urejanja prostora« nadomesti z naslednjo tabelo (odprava napak v številkah pri stolpcu: Območja varstva pred hrupom):
»(3) Enote urejanja prostora
Naziv EUP
Enote urejanja prostora (EUP)
Podrobna namenska raba (PNR)
Tipologija zazidave
Način urejanja
Območja varstva pred hrupom
Belo polje
HRU 1
SS
sb, vd
PIP
3
Dobršnik – sever
HRU 2
SS
ve
PIP
3
Dobršnik – sever
HRU 3
SS
e
PIP
3
Na placu
HRU 4-OPPN
SS
 
OPPN
3
Dobršnik – jug
HRU 5
SS
e, sb
PIP
3
Hrušica – vas
HRU 6
SS
v, ve 
PIP
3
Hrušica – cerkev
HRU 8-OPPN*
CD
 
OPPN*
3
Plavški travnik II – Vrbje
HRU 9-OPPN
IG
 
OPPN
4
Transportni plato
HRU 10-OPPN
IG
 
OPPN
4
Transportni plato
HRU 11-OPPN
IG
 
OPPN
4
Karavanški plato
HRU 12
BD
 
PIP
4
Rekreacija – Karavanški plato
HRU 13-OPPN*
ZS
 
OPPN*
3
Hrušica 14
HRU 14
Ap
PIP
3
Hrušica 15
HRU 15
Ap
PIP
3
Hrušica 16
HRU 16
Ap
PIP
3
Hrušica 17
HRU 17
Ap
PIP
3
Hrušica 18
HRU 18
Ovz
PIP
4
Hrušica 19
HRU 19
Ovz
PIP
4
Hrušica 20
HRU 20
Ovz
PIP
4
Hrušica 21
HRU 21
Ovz
PIP
4
Zgornji Plavž
JES 1
SS
e
PIP
3
Na Pejcah
JES 2
SS
e
PIP
3
Murova
JES 3
SS
v
PIP
3
Spodnji Plavž
JES 4
SS, ZD
e
PIP
3
Plavž
JES 5
SS
e, sb
PIP
3
Razgledna pot
JES 6
SS
e, sb
PIP
3
Hermanov most
JES 7
SS
e
PIP
3
Kurja vas
JES 8
SS
e, sb
PIP
3
Kurja vas
JES 9
SS
e
PIP
3
Pod Krajam
JES 10-OPPN*
SS
 
OPPN*
3
Pod Krajam
JES 11
SS
e, sb
PIP
3
Tomšičeva
JES 12
SS
e, sb
PIP
3
Tomšičeva
JES 13
SS, ZS
e, sb, vd
PIP
3
Straža
JES 14-ZN
SS
 
ZN
3
Kejžarjeva
JES 15
SS
e, sb
PIP
3
Cesta železarjev – gasilski dom
JES 16-ZN
SS
 
ZN
3
Podmežakla
JES 17
SS, ZD
e
PIP
3
Podkočna
JES 18
SS
e
PIP
3
Za Žvagnom
JES 19
SS
e
PIP
3
Dom za ostarele
JES 20
SB
 
PIP
3
Bolnišnica
JES 21
CD
 
PIP
3
Bolnišnica – vzhod
JES 22-OPPN*
CD
 
OPPN*
3
OŠ Plavž
JES 23
CD
 
PIP
3
Gledališče
JES 24
CD
 
PIP
3
Gimnazija
JES 25
CD
 
PIP
3
Stara Sava
JES 26-UN
CD
 
UN
3
Špedicije
JES 27
CD
 
PIP
3
Plavž center
JES 28
CU
sb, x
PIP
3
Center II
JES 29
CU
e, sb
PIP
3
Center II – Integral
JES 30
CU
x
PIP
3
Cesta Železarjev – Kazina
JES 31
CU
x
PIP
3
Center Jesenice
JES 32
CU, ZD
x
PIP
3
Hrenovca
JES 33-OLN
CU
 
OLN
3
Center Stara Sava
JES 34
CU
x
PIP
3
Partizan
JES 35-OPPN*
CU
 
OPPN*
3
Ob Savi
JES 36-OPPN
CU
 
OPPN
3
Ob Savi
JES 37-OPPN
CU
 
OPPN
3
Fiprom
JES 38
CU
x
PIP
3
Stara Sava
JES 39
CU
x
PIP
3
Plavški travnik I
JES 40
CU
x
PIP
3
Ob platoju
JES 41
CU, ZD
x
PIP
3
Kisikarna
JES 42
IP
 
PIP
4
Plavški travnik I
JES 43
IG
 
PIP
4
Plavški travnik II – Vrbje
JES 44-OPPN
IG
 
OPPN
4
Plavški travnik II – Vrbje
JES 45-OPPN
IG
 
OPPN
4
Železniško skladišče Prešernova
JES 46-OPPN*
IG
 
OPPN*
4
Poslovna cona Jesenice
JES 47-ZN
IG
 
ZN
4
Kovin
JES 48
IG
 
PIP
4
Športno-rekreacijski park Podmežakla
JES 50-UN
BC
 
UN
3
Kamnolom Podmežakla
JES 51
BC
x
PIP
3
Spominski park Plavž
JES 52
ZP
 
PIP
3
Mestni park Murova
JES 53
ZP
 
PIP
3
Park Podmežakla
JES 54
ZP
 
PIP
3
Mala Mežakla
JES 55
Ood
PIP
4
Dinos
JES 56-OPPN
Ood
OPPN
4
Zbirni center kom. Odpadkov
JES 57-OPPN
Ood
OPPN
4
HE Prodna pregrada Hrušica
JES 58
E
 
PIP
4
HE Jesenica
JES 59
E
 
PIP
4
HE Stara Sava
JES 60
E
 
PIP
4
He Sava
JES 61
E
 
PIP
4
HE Ukova
JES 62
E
 
PIP
4
HE Prodna pregrada Javornik
JES 63
E
 
PIP
4
TP Plavž
JES 64
E
 
PIP
4
Kopališče
JES 65
BC
 
PIP
3
Jesenice 66
JES 66
As
PIP
3
Jesenice 67
JES 67
As
PIP
3
Jesenice 68
JES 68
As
PIP
3
Jesenice 69
JES 69
As
PIP
3
Jesenice 70
JES 70
As
PIP
3
Jesenice 71
JES 71
As
PIP
3
Jesenice 72
JES 72
Ovz
PIP
4
Jesenice 73
JES 73
As
PIP
3
Jesenice 74
JES 74
As
PIP
3
Jesenice 75
JES 75
ZD
PIP
3
Jesenice 76
JES 76
ZP
PIP
3
Jesenice 77
JES 77
ZD
PIP
3
Jesenice 78
JES 78
As
PIP
3
Jesenice 79
JES 79
As
PIP
3
Jesenice 80
JES 80-OPPN*
SS
OPPN*
3
Jesenice 81
JES 81
Ovz
PIP
4
Jesenice 82
JES 82
Ovz
PIP
4
Jesenice 83
JES 83
Ovz
PIP
4
Jesenice 84
JES 84
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 1
PLR 1
SK
ve
PIP
3
Plavški rovt 2
PLR 2
SK
ve
PIP
3
Plavški rovt 3
PLR 3
SK
ve
PIP
3
Plavški rovt 4
PLR 4
Aw
PIP
3
Plavški rovt 5
PLR 5
Aw
PIP
3
Plavški rovt 6
PLR 6
As
PIP
3
Plavški rovt 7
PLR 7
As
PIP
3
Plavški rovt 8
PLR 8
As
PIP
3
Plavški rovt 9
PLR 9
As
PIP
3
Plavški rovt 10
PLR 10
As
PIP
3
Plavški rovt 11
PLR 11
As
PIP
3
Plavški rovt 12
PLR 12
At
PIP
3
Plavški rovt 14
PLR 14
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 15
PLR 15
Ak
PIP
3
Plavški rovt 16
PLR 16
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 17
PLR 17
Aw
PIP
3
Plavški rovt 18
PLR 18
Ak
PIP
3
Plavški rovt 19
PLR 19
As
PIP
3
MHE Žerjavec
PLR 20
E
 
PIP
 4
Plavški rovt 21
PLR 21
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 22
PLR 22
Ovz
PIP
4
Trebež
SLJ 1
SS
sb, e
PIP
3
Trebež
SLJ 2
SS
e
PIP
3
Slovenski Javornik vzhod
SLJ 3
SS
sb
PIP
3
Borovlje
SLJ 4
SS
e, sb
PIP
3
Podkočna
SLJ 5
SS
e
PIP
3
Nad Trebežem
SLJ 6
SS
ve
PIP
3
Slovenski Javornik – center
SLJ 7
CU, ZD
x
PIP
3
Železniška postaja Slovenski Javornik
SLJ 8
CU, ZD
x
PIP
3
Valjarna Slovenski Javornik
SLJ 9
IP, ZD
 
PIP
4
Halda – vzhod
SLJ 10-OPPN*
ZS
 
OPPN*
3
HE Javornik
SLJ 11
E
 
PIP
4
Trebež
SLJ 12
CU, IP
x
PIP
 4
Slovenski Javornik 13
SLJ 13
As
PIP
3
Slovenski Javornik 14
SLJ 14
As
PIP
3
Slovenski Javornik 15
SLJ 15
Ovz
PIP
4
Slovenski Javornik 16
SLJ 16
Ovz
PIP
4
Koroška Bela
KOB 1
SS
e, sb, v
PIP
3
Koroška Bela – vzhod
KOB 2
SS, ZD
e, v
PIP
3
Javorniško nabrežje
KOB 3
SS
e, vd
PIP
3
Nad valjarno II
KOB 4
CU
x
PIP
3
Javorniško nabrežje
KOB 5
CU
x
PIP
3
OŠ Koroška Bela
KOB 6
CD
 
PIP
3
Acroni
KOB 7
IP
 
PIP
4
Kamnolom Trebež
KOB 8
IG
 
PIP
4
Nad jeklarno II
KOB 9
IG
 
PIP
4
Kres
KOB 10
ZS
 
PIP
3
Park talcev
KOB 11
ZP, As, At
 
PIP
3
Čistilna naprava
KOB 12
Ood
 
PIP
4
Koroška Bela 13
KOB 13
Ap
PIP
3
Koroška Bela 14
KOB 14
Ap
PIP
3
Koroška Bela 15
KOB 15
Ap
PIP
3
Koroška Bela 16
KOB 16
Ap
PIP
3
Koroška Bela 60
KOB 60
Ovz
PIP
4
Koroška Bela 61
KOB 61
Ovz
PIP
4
Koroška Bela 62
KOB 62
Ovz
PIP
4
Koroška Bela 63
KOB 63
Ovz
PIP
4
Koroška Bela 69
KOB 394
K2
PIP
3
Javorniški Rovt – počitniške hiše
JAR 1
SK, G
ve
PIP
3
Javorniški Rovt – gasil. Dom
JAR 2
SK
ve
PIP
3
Javorniški Rovt – Kongo
JAR 3
SK
ve
PIP
3
Javorniški Rovt – spod. Del
JAR 4
SK
ve
PIP
3
Trilobit
JAR 5
BC, VC
x
PIP
3
MHE Trilobit
JAR 5
E
PIP
4
Zoisov park – jezerca
JAR 6
ZP
PIP
3
Zoisov park – gozd
JAR 7
ZP
PIP
3
Javorniški rovt 8
JAR 8
Ap
PIP
3
Javorniški rovt 9
JAR 9
At
PIP
3
Javorniški rovt 10
JAR 10
At
PIP
3
Javorniški rovt 11
JAR 11
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 12
JAR 12
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 13
JAR 13
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 14
JAR 14
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 15
JAR 15
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 16
JAR 16
Ap
PIP
3
Javorniški rovt 17
JAR 17
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 18
JAR 18
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 19
JAR 19
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 20
JAR 20
As
PIP
3
Javorniški rovt 21
JAR 21
As
PIP
3
Javorniški rovt 22
JAR 22
Aw
PIP
3
MHE Javorniški Rovt 1
JAR 23
E
 
PIP
4
MHE Javorniški Rovt 2
JAR 24
E
 
PIP
4
MHE Javorniški Rovt 3
JAR 25
E
 
PIP
4
Javorniški rovt 26
JAR 26
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 27
JAR 27
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 28
JAR 28
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 29
JAR 29
As
PIP
3
Javorniški rovt 30
JAR 30
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 32
JAR 32
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 33
JAR 33
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 34
JAR 34
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 38
JAR 38
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 39
JAR 39
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 40
JAR 40
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 41
JAR 41
As
PIP
3
Javorniški rovt 42
JAR 42
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 43
JAR 43 
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 44
JAR 44 
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 45
JAR 45
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 46
JAR 46
As
PIP
3
Javorniški rovt 47
JAR 47
As
PIP
3
Javorniški rovt 48
JAR 48
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 49
JAR 49
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 50
JAR 50
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 51
JAR 51
At
PIP
3
Javorniški rovt 52
JAR 52
As
PIP
3
Javorniški rovt 53
JAR 53
As
PIP
3
Javorniški rovt 54
JAR 54
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 55
JAR 55
At
PIP
3
Javorniški rovt 56
JAR 56
Ak
PIP
3
Javorniški rovt 57
JAR 57
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 58
JAR 58
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 59
JAR 59
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 60
JAR 60
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 61
JAR 61
As
PIP
3
Javorniški rovt 62
JAR 62
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 63
JAR 63
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 64
JAR 64
Aw
PIP
3
Javorniški rovt 65
JAR 65
Aw
PIP
3
MHE Trebež
JAR 66
E
 
PIP
4
Javorniški rovt 67
JAR 67
Ovz
PIP
4
Javorniški rovt 68
JAR 68
Ovz
PIP
4
Javorniški rovt 69
JAR 69
Ovz
PIP
4
Javorniški rovt 104
JAR 104
Aw
PIP
3
Kočna
KOC 1
SS
ve
PIP
3
Kočna
KOC 2
SS
ve
PIP
3
Kočna 3
KOC 3
At
PIP
3
Kočna 4
KOC 4
Ovz
PIP
4
Kočna 5
KOC 5
Ovz
PIP
4
Lipce
LIP 1
SS
ve
PIP
3
Lipce
LIP 2
ZS
 
PIP
3
Lipce 3
LIP 3
As
PIP
3
Lipce 4
LIP 4
As
PIP
3
Na Saplah
BLD 1
SS
e
PIP
3
Blejska Dobrava
BLD 2
SS
v, ve
PIP
3
Jurč
BLD 3
SS
e
PIP
3
Poslovna cona Črna vas
BLD 4-UN
IG
 
UN
4
Pančur
BLD 5
IG
 
PIP
4
Rekreacija Perun
BLD 6-OPPN
ZS
 
OPPN
3
Pokopališče Blejska Dobrava
BLD 7
ZK
 
PIP
3
Blejska Dobrava 8
BLD 8
As
PIP
3
Blejska Dobrava 9
BLD 9
As
PIP
3
Blejska Dobrava 10
BLD 10
As
PIP
3
Blejska Dobrava 11
BLD 11
As
PIP
3
Blejska Dobrava 12
BLD 12
As
PIP
3
Blejska Dobrava 13
BLD 13
Ovz
PIP
4
Blejska Dobrava 14
BLD 14
Ovz
PIP
4
Blejska Dobrava 37
BLD 37
VC
PIP
3
Avtocesta – odsek Jesenice
PRO 1-LN
PC
 
LN
4
Magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Hrušica
PRO 2
PC
 
PIP
4
Magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Jesenice zahod
PRO 3
PC
 
PIP
4
Magistralna cesta Jesenice–Rateče, odsek Koroška Bela
PRO 4
PC
 
PIP
4
Cesta Jesenice–Bled, odsek Podkočna
PRO 5
PC
 
PIP
4
Cesta Jesenice–Bled, odsek Kočna
PRO 6
PC
 
PIP
4
Avtocesta – odsek Karavanški plato
PRO 7
PC
 
PIP
4
Magistralna cesta, odsek Potoki–Moste
PRO 9
PC
 
PIP
4
Železnica Jesenice–Avstrija
PRO 10
 
PIP
4
Železniška postaja Jesenice
PRO 11-ZN
 
ZN
4
Železnica Jesenice–Ljubljana, odsek med ŽP Jesenice in ŽP Slovenski Javornik
PRO 12-LN
 
LN
4
Železnica Jesenice–Ljubljana, odsek Javornik–Potoki
PRO 13
 
PIP
4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Hrenovca
PRO 14
 
PIP
4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Podmežakla
PRO 15
 
PIP
4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Blejska Dobrava
PRO 16
 
PIP
4
Železnica Jesenice–Bohinj, odsek Vintgar
PRO 17
 
PIP
4
Železnica Jesenice–Ljubljana, odsek Potoki–Moste
PRO 18
 
PIP
4
Plavški Rovt
PLR 1
SK
ve
PIP
3
Plavški Rovt
PLR 2
SK
ve
PIP
3
Žerjavec
PLR 3
SK
ve
PIP
3
Plavški rovt 4
PLR 4
Aw
PIP
3
Plavški rovt 5
PLR 5
Aw
PIP
3
Plavški rovt 6
PLR 6
As
PIP
3
Plavški rovt 7
PLR 7
As
PIP
3
Plavški rovt 8
PLR 8
As
PIP
3
Plavški rovt 9
PLR 9
As
PIP
3
Plavški rovt 10
PLR 10
As
PIP
3
Plavški rovt 11
PLR 11
As
PIP
3
Plavški rovt 12
PLR 12
At
PIP
3
Plavški rovt 14
PLR 14
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 15
PLR 15
Ak
PIP
3
Plavški rovt 16
PLR 16
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 17
PLR 17
Aw
PIP
3
Plavški rovt 18
PLR 18
Ak
PIP
3
Plavški rovt 19
PLR 19
As
PIP
3
Plavški rovt 20
PLR 20
E
PIP
4
Plavški rovt 21
PLR 21
Ovz
PIP
4
Plavški rovt 22
PLR 22
Ovz
PIP
4
Betel – počitniške hiše
PPG 1
SK
ve
PIP
3
Planina – proti Mentnu
PPG 2
SK
ve
PIP
3
Belcijan
PPG 3-OPPN*
BT
 
OPPN*
3
Planina – center
PPG 4
SK
ve
PIP
3
Planina – pod cerkvijo
PPG 5
SK
ve
PIP
3
Planina – proti Adamču
PPG 6
SK
ve
PIP
3
Planina – proti Adamču
PPG 7
SK
ve
PIP
3
Pod Španovim vrhom
PPG 8-OPPN*
SP
 
OPPN*
3
Planina – cerkev
PPG 9
CU
x
PIP
3
Planina pod Golico 10
PPG 10
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 11
PPG 11
At
PIP
3
Planina pod Golico 12
PPG 12
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 13
PPG 13
At
PIP
3
Planina pod Golico 14
PPG 14
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 15
PPG 15
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 16
PPG 16
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 17
PPG 17
At
PIP
3
Planina pod Golico 18
PPG 18
At
PIP
3
Planina pod Golico 19
PPG 19
At
PIP
3
Planina pod Golico 20
PPG 20
Ak
PIP
3
Planina pod Golico 21
PPG 21
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 22
PPG 22
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 23
PPG 23
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 24
PPG 24
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 25
PPG 25
At
PIP
3
Planina pod Golico 26
PPG 26
As
PIP
3
Planina pod Golico 27
PPG 27
As
PIP
3
Planina pod Golico 28
PPG 28
As, OO
PIP
3
MHE Planina 2
PPG 29
E
PIP
4
Planina pod Golico 30
PPG 30
Ak, Ap
PIP
3
Planina pod Golico 31
PPG 31
Ak, Ap
PIP
3
Planina pod Golico 32
PPG 32
As
PIP
3
Planina pod Golico 33
PPG 33
As
PIP
3
Planina pod Golico 34
PPG 34
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 35
PPG 35
Ovz, Gv
PIP
4
Planina pod Golico 36
PPG 36
Ovz
PIP
4
MHE Planina 1
PPG 37
E
PIP
4
Planina pod Golico 38
PPG 38
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 39
PPG 39
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 40
PPG 40
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 41
PPG 41
Ak
PIP
3
Planina pod Golico 42
PPG 42
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 43
PPG 43
As
PIP
3
Planina pod Golico 44
PPG 44
As
PIP
3
Planina pod Golico 45
PPG 45
As
PIP
3
Planina pod Golico 46
PPG 46
Ak
PIP
3
Planina pod Golico 47
PPG 47
As
PIP
3
Planina pod Golico 48
PPG 48
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 49
PPG 49
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 50
PPG 50
Ak
PIP
3
Planina pod Golico 51
PPG 51
At
PIP
3
Planina pod Golico 52
PPG 52
Ovz, As
PIP
4
Planina pod Golico 53
PPG 53
Ak
PIP
3
Planina pod Golico 54
PPG 54
Ovz
PIP
4
Planina pod Golico 55
PPG 55
Ak
PIP
3
Planina pod Golico 56
PPG 56
At
PIP
3
Planina pod Golico 57
PPG 57
At
PIP
3
Planina pod Golico 58
PPG 58
At
PIP
3
Planina pod Golico 59
PPG 59
E
PIP
4
Planina pod Golico 60
PPG 60
At
PIP
3
Planina pod Golico 61
PPG 61
Aw
PIP
3
Planina pod Golico 62
PPG 62
Ak
PIP
3
MHE Betel
PPG 63
E
 
PIP
4
Planina pod Golico 64
PPG 64
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 65
PPG 65
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 66
PPG 66
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 67
PPG 67
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 68
PPG 68
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 69
PPG 69
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 70
PPG 70
At
PIP
3
Planina pod Golico 71
PPG 71
Ovz
PIP
4
Planina pod Golico 72
PPG 72
Ovz
PIP
4
Planina pod Golico 163
PPG 163
As
PIP
3
Planina pod Golico 163
PPG 74
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 163
PPG 75
Ap
PIP
3
Planina pod Golico 163
PPG 77
Ovz
PIP
4
Prihodi 
PRI 1
SK
ve
PIP
3
Prihodi 
PRI 2
SK
ve
PIP
3
Prihodi 3
PRI 3
As
PIP
3
Prihodi 4
PRI 4
Aw
PIP
3
Prihodi 5
PRI 5
As
PIP
3
Prihodi 6
PRI 6
Ak
PIP
3
Prihodi 7
PRI 7
Aw
PIP
3
Prihodi 8
PRI 8
As
PIP
3
Prihodi 9
PRI 9
Aw
PIP
3
Prihodi 10
PRI 10
Aw
PIP
3
Prihodi 11
PRI 11
Ak
PIP
3
Prihodi 12
PRI 12
Ak
PIP
3
Prihodi 13
PRI 13
Ak
PIP
3
Prihodi 14
PRI 14
As
PIP
3
Prihodi 15
PRI 15
Aw
PIP
3
Prihodi 16
PRI 16
As
PIP
3
Prihodi 17
PRI 17
As
PIP
3
Prihodi 18
PRI 18
Ak
PIP
3
Prihodi 19
PRI 19
Aw
PIP
3
Prihodi 20
PRI 20
Aw
PIP
3
Prihodi 21
PRI 21
Aw
PIP
3
Prihodi 22
PRI 22
Aw
PIP
3
Prihodi 23
PRI 23
Aw
PIP
3
Prihodi 24
PRI 24
Ovz
PIP
4
Prihodi 25
PRI 25
Ovz
PIP
4
Prihodi 26
PRI 26
Ovz
PIP
4
Prihodi 27
PRI 27
Ovz
PIP
4
Prihodi 28
PRI 28
Ovz
PIP
4
Prihodi 29
PRI 29
Aw
PIP
3
Prihodi 30
PRI 30
Aw
PIP
3
Potoki
POT 1
SK
ve
PIP
3
Potoki
POT 2
SK
ve
PIP
3
Potoki 3
POT 3
Ovz
PIP
4
Potoki 4
POT 4
Ap
PIP
3
Potoki 5
POT 5
Ovz
PIP
4
Potoki 6
POT 6
Ovz
PIP
4
* predlagan občinski podrobni prostorski načrt.
b) V 40. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje SSe« v deveti točki »9 Posebni pogoji in določila« v naslovu prvega odstavka »(1) Območje urejanja Hrušica–Belo Polje (J1/SS1)« navedba »(J1/SS1)« zamenja z navedbo »(HRU1)«. V naslovu devetega odstavka »(9) Območje urejanja Javornik – Borovlje (SLJ2)« navedba »(SLJ2)« zamenja z navedbo »(SLJ4)«. V naslovu desetega odstavka »(10) Območje urejanja Podmežakla in Podkočna (JES17, JES18 in SLJ3)« pa se briše navedba »(SLJ3)«.
c) V 41. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje SSv« v četrti točki »4 Dopustne dejavnosti«, v zadnjem stavku beseda »dejavnost« nadomesti z besedo »dejavnosti«.
d) V 44. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje SSsb« v peti točki »5 Dopustni objekti«, v tretjem odstavku »(3) Nezahtevni in enostavni objekti« enota urejanja prostora »JES5« nadomesti z enoto urejanja prostora »HRU5«.
e) V 45. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se naslov tabele »Območje SK« nadomesti z naslovom »območje SKve«. V prvi vrstici tabele se beseda »SK« nadomesti z besedo »SKve«.
f) V 45. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje At, Ap« v deveti točki »9 Posebni pogoji in določila« v prvem odstavku besedilo »(na parc. št. 427/2 k.o. Javorniški Rovt)« nadomesti z besedilom »(JAR 55)«.
g) V 59. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se naslov tabele »območje BCx« nadomesti za naslovom »območje BC, BCx« in v prvi vrstici tabele se pred besedilom »BCx – športni centri« doda besedilo »BC,«. V osmi točki »8 Posebni pogoji in določila« pa se v tretjem odstavku besedilo »JES49« nadomesti z besedilom »(JES 65)«.
h) V 60. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje ZS« v sedmi točki »7 Posebni pogoji in določila« besedilo »Na območju kamnoloma se parceli št. 792/60 in 792/61 prepustita« nadomesti z besedilom »Območje kamnoloma (JES 51) se prepusti«.
i) V 63. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se briše besedilo »prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.«
j) V 65. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje E« v sedmi točki »7 Posebni pogoji in določila« v drugem odstavku besedilo »zemljiščih s parc. št. 288/4 in 289/2, obe k.o. Javorniški Rovt,« nadomesti z besedilom »območju JAR 24«. V tretjem odstavku pa se besedilo » zemljiščih s parc. št. 221/1 in 221/2, obe k.o. Planina,« nadomesti z besedilom »območju PG 29«.
k) V 68. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje K1« v tretji točki »Dopustni objekti« v prvem odstavku beseda »zarževalniki« nadomesti z besedo »zadrževalniki«.
l) V 69. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »območje K2« v tretji točki »Dopustni objekti« v prvem odstavku beseda »zarževalniki« nadomesti z besedo »zadrževalniki«.
m) V 74. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se tabela z naslovom »(2) Veljavni prostorski izvedbeni akti so:« nadomesti z naslednjo tabelo (odprava napak v številkah pri stolpcu: Območja varstva pred hrupom):
»(2) Veljavni prostorski izvedbeni akti so:
Naziv območja urejanja
Enote urejanja prostora (EUP)
Podrobna namenska raba (PNR)
Način urejanja
Območja varstva pred hrupom
Republika
HRU 4-OPPN
SS
OPPN
3
Plavški travnik II – Vrbje
HRU9-OPPN
IG
OPPN
4
Plavški travnik II – Vrbje
HRU10-OPPN
IG
OPPN
4
Plavški travnik II – Vrbje
HRU11-OPPN
IG
OPPN
4
Za Štreko – Straža
JES14-ZN
SS
ZN
3
Cesta železarjev – gasilski dom
JES16-ZN
SS
ZN
3
Ob Savi
JES 36-OPPN, JES37-OPPN
CU
OPPN
3
Hrenovca
JES33-OLN
CU
OLN
3
Stara Sava
JES26-UN
CD
UN
3
Plavški travnik II – Vrbje
JES 44-OPPN
IG
OPPN
4
Plavški travnik II – Vrbje
JES 45-OPPN
IG
OPPN
4
Poslovna cona Jesenice
JES47-ZN
IG
ZN
4
Rekreacija Perun
BLD 6-OPPN
ZS
OPPN
3
Športno rekreacijski park Podmežakla
JES50-UN
BC
UN
3
Dinos
JES 56-OPPN
O
OPPN
4
Zbirni center kom. odpadkov
JES 57-OPPN
O
OPPN
4
Črna vas
BLD4-UN
IG
UN
4
Avtocesta – odsek Jesenice
PRO1-LN
PC
LN
4
Železnica Jesenice–Ljubljana, odsek med ŽP Jesenice in ŽP Slovenski Javornik
PRO12-LN
LN
4
Železniška postaja Jesenice
PRO11-ZN
ZN
4
Daljinska kolesarska povezava
OLN
4
n) V 75. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se tabela z naslovom »(1) Območja, za katere se rešitve načrtuje z OPPN:« nadomesti z naslednjo tabelo (nadomestitev oznake »SB« z oznako »SS« v vrstici z nazivom območja urejanja »Delavska ulica« v stolpcu »Podrobna namenska raba (PNR)«; odprava napak v številkah pri stolpcu: Območja varstva pred hrupom).
»(1) Območja, za katere se rešitve načrtuje z OPPN:
Naziv območja urejanja
Enote urejanja prostora (EUP)
Podrobna namenska raba (PNR)
Območja varstva pred hrupom
Karavanški plato – rekreacija
HRU 13-OPPN*
ZS
3
Hrušica – cerkev
HRU 8-OPPN*
CD
3
Bolnišnica – vzhod
JES 22-OPPN*
CD
3
Partizan
JES 35-OPPN*
CU
3
Halda – vzhod
SLJ 10-OPPN*
ZS
3
Pod Krajam
JES 10-OPPN*
SS
3
Železniško skladišče Prešernova
JES 46-OPPN*
IG
4
Belcijan
PPG 3-OPPN*
BT
3
Pod Španovim vrhom
PPG 8-OPPN*
SP
3
Delavska ulica
JES 80-OPPN*
SS
3
o) V 76. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/17) se v tabeli »(1) Na območjih, za katera je predvidena izvedba OPPN, veljajo naslednji pogoji in usmeritve:« v vrstici z nazivom območja urejanja »Delavska ulica« v stolpcu »Podrobna namenska raba (PNR)« oznaka »SB« nadomesti z oznako »SS«.
Št. 007-29/2015
Jesenice, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost