Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2018 z dne 31. 12. 2018

Kazalo

4211. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, stran 13511.

  
Na podlagi drugega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 18/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-39/2018-24/464 z dne 17. 12. 2018, družba ADRIAPLIN d.o.o., izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba ADRIAPLIN d.o.o.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
0,00000
0,03460
CDK2
2 001 – 5 000
2,80000
0,01780
CDK3
5 001 – 15 000
4,40000
0,01400
CDK4
15 001 – 25 000
4,77000
0,01370
CDK5
25 001 – 50 000
6,76000
0,01290
CDK6
50.001 – 100 000
0,00000
0,33300
0,01160
CDK7
100 001 – 300 000
0,00000
0,33300
0,01160
CDK8
300 001 – 800 000
0,00000
0,33300
0,01130
CDK9
800 001 – 1 300 000
0,00000
0,00000
0,03630
0,01130
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,03630
0,01050
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,03630
0,01050
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03630
0,01010
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03500
0,00970
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,03450
0,00360
CDK15
Nad 150 000 000
0,03150
0,00320
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
0,00000
0,03530
CDK2
2 001 – 5 000
2,90000
0,01810
CDK3
5 001 – 15 000
4,65000
0,01440
CDK4
15 001 – 25 000
5,45000
0,01390
CDK5
25 001 – 50 000
7,73000
0,01300
CDK6
50.001 – 100 000
0,00
0,35500
0,01130
CDK7
100 001 – 300 000
0,00
0,35500
0,01130
CDK8
300 001 – 800 000
0,00
0,35500
0,01080
CDK9
800 001 – 1 300 000
0,00
0,00000
0,03980
0,01080
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,03980
0,01020
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,03980
0,01020
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,03980
0,00970
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,03980
0,00910
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,03450
0,00410
CDK15
Nad 150 000 000
0,03150
0,00320
– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost
Pavšal 
(CFPi)
Moč 
(CFMi)
Zmogljivost 
(CFZi)
Poraba 
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
0,00000
0,03600
CDK2
2 001 – 5 000
3,00000
0,01850
CDK3
5 001 – 15 000
5,00000
0,01440
CDK4
15 001 – 25 000
6,20000
0,01390
CDK5
25 001 – 50 000
8,60000
0,01300
CDK6
50.001 – 100 000
0,00
0,36900
0,01130
CDK7
100 001 – 300 000
0,00
0,36900
0,01130
CDK8
300 001 – 800 000
0,00
0,36900
0,01070
CDK9
800 001 – 1 300 000
0,00
0,00000
0,04370
0,01070
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,04370
0,00980
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,04370
0,00980
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,04370
0,00930
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04100
0,00860
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,03450
0,00470
CDK15
Nad 150 000 000
0,03150
0,00320
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
2019
2020
2021
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
[EUR]
[EUR]
[EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
0,75000
0,75000
0,75000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,45000
0,45000
0,45000
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,30000
0,30000
0,30000
4. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2019 in velja do 31. decembra 2021.
Št. 3496/18
Ljubljana, dne 17. decembra 2018
EVA 2018-2430-0108
ADRIAPLIN d.o.o. 
Zakoniti zastopnik 
mag. Livio Marziani l.r.

AAA Zlata odličnost