Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4191. Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 13460.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 1. januarja 2019 od Urada Republike Slovenije za meroslovje prevzame naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in javne uslužbence, ki opravljajo te naloge.
(2) Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 1. januarja 2019 od Urada Republike Slovenije za meroslovje prevzame tudi vse dokumentarno in arhivsko gradivo, strokovna in promocijska gradiva, vzpostavljene baze podatkov, evidence osebnih podatkov s področja priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost ter vse pravice in obveznosti iz pogodb, ki jih je Urad Republike Slovenije za meroslovje sklenil na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.
(3) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu Republike Slovenije za meroslovje se s to uredbo uskladi do 31. decembra 2018.
3. člen 
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15) se s to uredbo uskladi v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 00714-17/2018
Ljubljana, dne 27. decembra 2018
EVA 2018-3130-0030
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost