Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4173. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza, stran 13439.

  
Na podlagi 112. člena in tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza 
1. člen 
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza, ki ga je izdelalo podjetje LM PROJEKTI Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, s.p., Goriška 2, 3320 Velenje in povzetek za javnost.
2. člen 
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključno 3. januarja 2019 do vključno 3. februarja 2019, v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec, v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo, 16. januarja 2019, ob 15.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen 
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza.
4. člen 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza. Pripombe in predloge se lahko do 3. februarja 2019 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko se jih pošlje na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski naslov info@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OPPN pod gradom – III. faza«). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 10 dni proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-0006/2018
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost