Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4146. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta, stran 13405.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje na 3. dopisni seji dne 19. 12. 2018 sprejela naslednji
S K L E P 
I. 
Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje se seznani s pravnomočnim sklepom Občinskega sveta Občine Dobrepolje št. 032-0013/2018-14 z dne 29. 11. 2018 o prenehanju mandata občinskega svetnika Igorja Ahačevčič z liste kandidatov: Nova Slovenija – krščanski demokrati zaradi nezdružljivosti funkcije župana občine in funkcije člana občinskega sveta.
II. 
Mandat člana Občinskega sveta Občine Dobrepolje Igorja Ahačevčiča z liste kandidatov Nova Slovenija – krščanski demokrati za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata z liste, Francija Žnidaršiča, roj. 14. 5. 1965, stan. Videm 70, 1312 Videm - Dobrepolje, ki je bil tako dne 18. novembra 2018 na volitvah članov in članic Občinskega sveta Občine Dobrepolje kot naslednji kandidat izvoljen za člana Občinskega sveta Občine Dobrepolje.
III. 
Ta sklep se vroči Franciju Žnidaršiču in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0037/2018-5
Dobrepolje, dne 19. decembra 2018
Predsednik OVK 
Občine Dobrepolje 
Andraž Hartman l.r.

AAA Zlata odličnost