Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4135. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 13398.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
A N E K S   š t.   1 
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17)
1. člen 
Sedmi odstavek 17. člena Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pri uveljavitvi pravic iz te kolektivne pogodbe na podlagi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu se v omenjeno delovno dobo šteje neprekinjena delovna doba:
– pri zadnjem delodajalcu,
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca,
– pri delodajalcih, ki so kapitalsko povezani z večinskim deležem,
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcu, od katerega so bili prevzeti.«.
2. člen 
Drugi odstavek 24. člena Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če delavec krši določbo prvega odstavka tega člena, krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, mu lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi odpove redno iz krivdnega razloga ali izredno.«
3. člen 
Točka b) drugega odstavka 47. člena Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»b) v skladu s to kolektivno pogodbo:
– izmensko delo:
– štiriizmensko delo2 dni,
– triizmensko delo2 dni,
– dvoizmensko delo1 dan.
Dodatni dnevi letnega dopusta po kriteriju izmenskega dela pripadajo delavcu, če izmensko delo traja več kot ¼ letnega fonda ur. Osnova za odmero dodatnega letnega dopusta za izmensko delo so dejansko opravljene ure delavca v preteklem koledarskem letu.
– delovna doba pri zadnjem delodajalcu 1 dan na vsakih 5 let.
– zahtevnost dela:
– delovna mesta I. do III. skupine 1 dan,
– delovna mesta IV. do VI. skupine 2 dni,
– delovna mesta VII. do IX. skupine 3 dni.
V kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali v splošnem aktu delodajalca se kriteriji za zahtevnost lahko določijo tudi drugače.
– delavcem, ki so dopolnili 50 let starosti 1 dan.«
4. člen 
Sedmi odstavek 88. člena Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»(7) V primeru, da se spremenijo zakonske določbe glede pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, se stranki kolektivne pogodbe dogovorita, da se najkasneje v roku treh mesecev sestaneta in proučita določbe te kolektivne pogodbe.«
5. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 1. 2019 dalje znašajo:
I. tarifni razred476,09 EUR
II. tarifni razred523,71 EUR
III. tarifni razred 580,84 EUR
IV. tarifni razred652,25 EUR
V. tarifni razred742,72 EUR
VI. tarifni razred852,21 EUR
VII. tarifni razred966,48 EUR
VIII. tarifni razred 1.337,83 EUR
IX. tarifni razred 1.613,96 EUR«
6. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
7. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica 
predsednik Upravnega odbora 
Rajko Djordjević l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir 
predsednik Sekcije 
Bogdan Božac l.r.
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek l.r.
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Bojan Pečnak l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 27. 12. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005-17 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 10/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti