Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4022. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 18. 11. 2018, stran 13186.

  
Občinska volilna komisija Občine Dobje je na temelju prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 24. 11. 2018 sprejela
P O R O Č I LO 
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 18. 11. 2018 
I. 
V Občini Dobje je od skupnega števila volivcev 824 glasovalo 344 volivcev, kar znaša 41,75 % vseh volilnih upravičencev.
Skupaj je glasovalo 344 volivcev, od tega je bilo oddanih 342 veljavnih glasovnic in 2 neveljavni glasovnici.
II. 
Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobje so dobili naslednje št. glasov:
Kandidati navedeni po vrstnem redu na glasovnici
Skupaj prejetih glasov
 % prejetih glasov glede na veljavne glasovnice
 % prejetih glasov od vseh oddanih glasov
1
KARL ČADEJ
136
39,77 %
8,42 %
2
PETER FRECE
170
49,71 %
10,52 %
3
DAVID SALOBIR
146
42,69 %
9,03 %
4
HELENA VOLASKO
134
39,18 %
8,29 %
5
MAG. BOŽO ŽIBRET
183
53,51 %
11,32 %
6
MILENA GRADIČ
136
39,77 %
8,42 %
7
FRANCI LESKOVŠEK ml.
195
57,02 %
12,07 %
8
ALEKSANDRA PLANKO
66
19,30 %
4,08 %
9
SILVESTRA UDUČ
110
32,16 %
6,81 %
10
BRANKO UDUČ
163
47,66 %
10,09 %
11
NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS
177
51,75 %
10,95 %
III. 
Z odlokom o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Dobje je določena ena volilna enota Občine Dobje, v kateri se skupno voli sedem članov Občinskega sveta Občine Dobje.
IV. 
Na podlagi prejetega števila glasov sta bila zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev v občinski svet, Karl Čadej in Milena Gradič, vsak s prejetimi 136 glasovi.
Na podlagi žreba, izvedenega na seji občinske volilne komisije dne 21. 11. 2018 na temelju 12. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, in 83/12 in 68/17), je za članico občinskega sveta izvoljena Milena Gradič.
V. 
Na podlagi 11. člena in 12. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) so bili v Občini Dobje za člane občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franci Leskovšek ml., roj. 26. 9. 1975; stan. Brezje pri Dobjem 16b, 3224 Dobje pri Planini
2. Mag. Božidar Žibret, roj. 19. 12. 1972, stan.: Lažiše 21, 3224 Dobje pri Planini
3. Mag. Natalija Plemenitaš Fuchs, roj. 14. 12. 1979; stan. Dobje pri Planini 9c, 3224 Dobje pri Planini
4. Peter Frece, roj. 5. 4. 1972, stan.: Škarnice 14, 3224 Dobje pri Planini
5. Branko Uduč, roj. 26. 11. 1961; stan. Dobje pri Planini 32, 3224 Dobje pri Planini
6. David Salobir, roj. 16. 9. 1963; Dobje pri Planini 5, 3224 Dobje pri Planini
7. Milena Gradič, roj. 23. 4. 1969; Lažiše 4, 3224 Dobje pri Planini.
VI. 
Izvoljenim kandidatom se na podlagi 91. člena veljavnega Zakona o lokalnih volitvah izdajo potrdila o izvolitvi za člana Občinskega sveta Občine Dobje.
Št. 041-0005/2018
Dobje, dne 24. novembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Dobje 
Bogomir Brložnik l.r.