Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4015. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, stran 13179.

  
Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter na podlagi 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16), Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev objavlja
S K L E P 
o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
I. 
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2018 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 80/17), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2019 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2017, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,034 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 29,27 EUR.
II. 
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 52/10), po premijskih razredih znašajo:
Premijski razred
Minimalna premija od 1. januarja 2019
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2019
Zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
29,27
0
0,00
29,27
2
29,27
1
0,69
29,96
3
29,27
2
1,38
30,65
4
29,27
3
2,07
31,34
5
29,27
4
2,76
32,03
6
29,27
5
3,44
32,71
7
29,27
6
4,12
33,39
8
29,27
7
4,81
34,08
9
29,27
8
5,51
34,78
10
29,27
9
6,19
35,47
11
29,27
10
6,88
36,15
12
29,27
11
7,56
36,83
13
29,27
12
8,26
37,53
14
29,27
13
8,92
38,19
15
29,27
14
9,62
38,90
16
29,27
15
10,32
39,60
17
29,27
16
11,00
40,27
18
29,27
17
11,69
40,96
19
29,27
18
12,38
41,65
20
29,27
19
13,07
42,34
21
29,27
20
13,85
43,12
22
29,27
21
14,62
43,89
23
29,27
22
15,40
44,67
24
29,27
23
16,26
45,53
25
29,27
24
17,13
46,41
26
29,27
25
18,00
47,27
27
29,27
26
18,97
48,24
28
29,27
27
19,95
49,22
29
29,27
28
20,90
50,18
30
29,27
29
22,01
51,29
31
29,27
30
23,15
52,42
32
29,27
31
24,25
53,52
33
29,27
32
25,52
54,79
34
29,27
33
26,76
56,03
35
29,27
34
28,03
57,30
36
29,27
35 in več
29,44
58,71
III. 
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
Branimir Štrukelj l.r.
predsednik Odbora sklada 

AAA Zlata odličnost