Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

3992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 13125.

  
Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15) se v tretjem odstavku 3. člena znesek »3,00 eure« nadomesti z zneskom »3,30 eurov«.
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Telefonski imenik Slovenije (TIS)« nadomesti z besedilom »spletni iskalnik Najdi.si«.
V tretjem odstavku se znesek »0,13 eura« nadomesti z zneskom »0,15 eura«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Višina dodatka za prevoz se spremeni 1. februarja, če se je v preteklem koledarskem letu cena 95-oktanskega bencina spremenila za več kot 5 %, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine dodatka za prevoz sprejme minister, pristojen za delo.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Pogodbe o vključitvi v aktivnosti APZ, ki so bile sklenjene na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14 in 60/15), se izvedejo po dosedanjih predpisih.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2019.
Št. 0072-25/2018
Ljubljana, dne 14. decembra 2018
EVA 2018-2611-0085
mag. Ksenija Klampfer l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost