Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

3981. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 13046.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
1. člen 
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo in so pridobili dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanja požara in elementarnih nesreč oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz zakona, ki ureja zavarovalništvo.«.
2. člen 
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.«
3. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se številka »20« nadomesti s številko »30«.
4. člen 
V četrtem odstavku 15. člena se besedilo »s 154. členom ZZavar« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja zavarovalništvo,«.
5. člen 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17), se dokončajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16 in 66/17), pri čemer se za začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici.
6. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2019.
Št. 00715-38/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0097
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik