Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3954. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste, stran 12989.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (UPB 3) (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) ter sklepa Občinskega sveta Občine Žalec z dne 5. decembra 2018 je Občinska volilna komisija na svoji seji dne 10. decembra 2018
U G O T O V I L A, 
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 6 Socialni demokrati, SD to je:
Vladimila Dobnik, roj. 26. 7. 1955, Levec 74 a, prof. nemščine in italijanščine, upokojenka.
Kandidatka je 10. decembra 2018 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 041-0001/2018
Žalec, dne 10. decembra 2018
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Simon Krčmar l.r.