Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3942. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019, stran 12975.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 1. redni seji dne 5. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019 
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019.
2. člen 
Primerljiva gradbena cena za 1 m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan, 1. 1. 2019, znaša 998,77 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen 
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. januar 2019:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 9,85 EUR/m2,
– za ostala naselja = 6,58 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 351-0309/2018
Sevnica, dne 7. decembra 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.