Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3930. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2019, stran 12959.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11 in 64/17) je župan Občine Odranci dne 6. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2019 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Odranci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Odranci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 24/18).
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2019 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2018.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018, to je do višine 287.321,79 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. Ž-403/2018
Odranci, dne 6. decembra 2018
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.