Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3924. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora, stran 12956.

  
Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07 – ZLV-UPB3, 45-1987/08 – ZLV-H, 83/12 in 68/17), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, št. 1/4 z dne 3. 12. 2018 ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 18. 11. 2018, je Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora na dopisni seji dne 10. 12. 2018 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 1. seji, dne 3. 12. 2018 sprejel ugotovitveni sklep, da članu Občinskega sveta Janezu Hrovatu zaradi izvolitve za župana preneha mandat;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Alpska lista Janeza Hrovata;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov Alpske liste Janeza Hrovata Blaž Lavtižar, roj. 3. 5. 1988, Rateče 163, 4283 Rateče;
– da je kandidat dne 7. 12. 2018 podal pisno izjavo, da sprejme mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora;
– ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2018-83
Kranjska Gora, dne 10. decembra 2018
Predsednica OVK 
mag. Meta Pristavec l.r.