Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3923. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Kranj, stran 12955.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na 6. seji dne 3. 12. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Kranj 
I. 
Na volitvah dne 2. 12. 2018 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 45.341 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 16.334 volivcev ali 36,02 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
V drugem krogu rednih volitev župana dne 2. 12. 2018 je bilo oddanih 16.332 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 152 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 16.180.
III. 
Kandidata, navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, sta prejela naslednje število glasov:
Zap. 
št.
Kandidat
Št. glasov
 % 
glasov
1
Matjaž Rakovec 
10.977
67.84
2
Zoran Stevanović mag.
5.203
32.16
IV. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Kranj izvoljen:
MATJAŽ RAKOVEC, roj. 2. 9. 1964, Bobovek 30, Kranj,
ki je v drugem krogu volitev na glasovanju 2. 12. 2018 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
V. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Kranj Boštjanu Trilarju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatov za župana Mestne občine Kranj.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2015-572-(41/22)
Kranj, dne 2. decembra 2018
Predsednik Občinske volilne komisije 
Mestne občine Kranj 
Aljoša Ravnikar l.r.