Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3920. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Dolenjske Toplice, stran 12953.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice na podlagi zapisnikov volilnih odborov glede ugotavljanja izida glasovanja za župana in člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice sestavila
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Dolenjske Toplice 
V Občini Dolenjske Toplice je v drugem krogu volitev za župana (2. 12. 2018) od vseh 2.915 volilnih upravičencev glasovalo 1.840 volilnih upravičencev ali 63,12 % od vseh volivcev. Od 1.840 oddanih glasovnic je bilo 1.828 ali 99,35 % veljavnih in 12 ali 0,65 % neveljavnih.
II 
Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:
Število glasov
 %
Franc Vovk
1118
61,16
Jože Muhič
710
38,84
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v Občini Dolenjske Toplice za župana za mandatno obdobje 2018 do 2022 izvoljen Franc Vovk, roj. 8. 12. 1960, Pod Cvingerjem 34, Dolenjske Toplice.
III 
V Občini Dolenjske Toplice je na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice od vseh 2.917 volilnih upravičencev glasovalo 1.791 volilnih upravičencev ali 61,40 % od vseh volivcev, predčasno je glasovalo 40 volivcev. Od 1.831 oddanih glasovnic je bilo 1.758 ali 96,01 % veljavnih in 73 ali 3,99 % neveljavnih.
IV 
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
Lista
Glasov
Preferenčnih glasov
1.
LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ OBČINE – LIZERO
449
203
2.
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
414
161
3.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
405
161
4.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
247
112
5.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – NSI
243
99
Na podlagi d’Hontovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Lista za enakomeren razvoj občine – LIZERO, 3 mandati,
2. Socialni demokrati – SD, 3 mandati,
3. Slovenska demokratska stranka – SDS, 3 mandati,
4. Slovenska ljudska stranka – SLS, 2 mandata,
5. Nova Slovenija – Krščanski demokrati – NSI, 1 mandat.
VI 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Dolenjske Toplice za mandatno obdobje 2018 do 2022 izvoljeni:
Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– Jure Filipović, roj. 23. 7. 1989, Meniška vas 11, 8350 Dolenjske Toplice
– Karmen Potočar, roj. 17. 8. 1987, Podhosta 48, 8350 Dolenjske Toplice
– Mirko Ljubi, roj. 4. 10. 1975, Meniška vas 30 c, 8350 Dolenjske Toplice
Lista: 2 – LISTA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ OBČINE – LIZERO
– Alojz Puhan, roj. 10. 1. 1950, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 76, 8350 Dolenjske Toplice
– Marija Papež, roj. 27. 10. 1953, Gorenje Gradišče 16, 8350 Dolenjske Toplice
– Marjan Klobučar, roj. 12. 6. 1960, Dobindol 24 a, 8323 Uršna sela
Lista: 3 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– Aleš Pršina, roj. 18. 11. 1969, Gregorčeva ulica 5, 8350 Dolenjske Toplice
– Darinka Nardin, roj. 19. 4. 1974, Meniška vas 60, 8350 Dolenjske Toplice
Lista: 4 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Jože Gril, roj. 29. 3. 1952, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 88, 8350 Dolenjske Toplice
Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
– Jože Muhič, roj. 1. 10. 1953, Kočevske Poljane 6, 8350 Dolenjske Toplice
– Mojca Šenica, roj. 4. 6. 1959, Sela pri Dolenjskih Toplicah 35, 8350 Dolenjske Toplice
– Andrej Šenica, roj. 21. 2. 1956, Gorenje Gradišče 11 b, 8350 Dolenjske Toplice
VII 
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so bili v svete vaških skupnosti v Občini Dolenjske Toplice izvoljeni naslednji kandidati:
Vaška skupnosti Kočevske Poljane:
1. Igor Mavsar
2. Tatjana Fink
3. Petra Avguštin
4. Silvo Kumelj
5. Tilen Avguštin
Vaška skupnost Pod Srebotnikom:
1. Aleš Kapš
2. Irena Kapš
3. Andrej Majerič
4. Marjan Štangelj
5. Darja Štangelj
Št. 041-1/2018-132
Dolenjske Toplice, dne 4. decembra 2018
Občinska volilna komisija 
Občine Dolenjske Toplice 
Predsednica 
Ana Novina l.r.