Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3850. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, stran 12406.

  
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94, 33-1353/94, 70-3297/95, 51-2482/02, 73-3567/03, 54-2538/04, 72-3216/05, 72-3215/05, 121-5540/05, 70-3006/06, 46-2514/07, 54-2904/07, 60-3209/07, 45-1987/08, 83-3291/12, 68/17) na 14. redni seji dne 4. 12. 2018 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina 
Za volitve v Občinski svet Občine Rogaška Slatina je glasovalo 4529 volilnih upravičencev (od skupno 9375).
Pri glasovanju za 1 volilno enoto je bilo oddanih 1413 glasovnic, od tega 1357 veljavnih in 56 neveljavnih.
Pri glasovanju za 2 volilno enoto je bilo oddanih 1575 glasovnic, od tega 1524 veljavnih in 51 neveljavnih.
Pri glasovanju za 3 volilno enoto je bilo oddanih 1541 glasovnic, od tega 1484 veljavnih in 57 neveljavnih.
Število glasov za posamezne liste za občinski svet na nivoju občine na lokalnih volitvah 2018
Z. š.
Skupaj glasov
%
Ime liste
1
1.109
25,41%
SD – Socialni demokrati
2
798
18,28%
SDS – Slovenska demokratska stranka
3
490
11,23%
SLS – Slovenska ljudska stranka
4
486
11,13%
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
5
421
9,64%
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
6
408
9,35%
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
7
268
6,14%
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
8
234
5,36%
SMC – Stranka modernega centra
9
151
3,46%
DD – Dobra država
 
4.365
100%
SKUPAJ
1. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 8 mandatov. Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti se ugotovi s Harejevim količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti. S tem količnikom se deli skupno število glasov za listo v volilni enoti. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
Po posameznih volilnih enotah je tako listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadlo naslednje število direktnih mandatov:
– v 1 VE 2 mandatov
– v 2 VE 3 mandatov
– v 3 VE 3 mandatov.
Razdelitev direktnih mandatov z izračunom Harejevega količnika je razvidna v nadaljevanju:
VOLILNA ENOTA: 
01
Št. mandatov:
6
 
Količnik: 226,17
Glasov
% gl.
Mand.
% ostanka
Št.
Ime liste
141
10,39%
0
62,3%
1
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
35
2,58%
0
15,5%
2
DD – Dobra država
145
10,69%
0
64,1%
3
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
387
28,52%
1
71,1%
4
SD – Socialni demokrati
85
6,26%
0
37,6%
5
SMC – Stranka modernega centra
130
9,58%
0
57,5%
6
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
228
16,80%
1
0,8%
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
157
11,57%
0
69,4%
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
49
3,61%
0
21,7%
9
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1.357
100%
2
 
 
 
VOLILNA ENOTA: 
02
Št. mandatov:
7
 
Količnik: 217,71
Glasov
% gl.
Mand.
% ostanka
Št.
Ime liste
145
9,51%
0
66,6%
1
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
86
5,64%
0
39,5%
2
DD – Dobra država
158
10,37%
0
72,6%
3
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
501
32,87%
2
30,1%
4
SD – Socialni demokrati
81
5,31%
0
37,2%
5
SMC – Stranka modernega centra
153
10,04%
0
70,3%
6
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
244
16,01%
1
12,1%
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
119
7,81%
0
54,7%
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
37
2,43%
0
17,0%
9
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1.524
100%
3
 
 
VOLILNA ENOTA: 
03
Št. mandatov:
7
 
Količnik: 212,00
Glasov
% gl.
Mand.
% ostanka
Št.
Ime liste
200
13,48%
0
94,3%
1
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
30
2,02%
0
14,2%
2
DD – Dobra država
118
7,95%
0
55,7%
3
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
221
14,89%
1
4,2%
4
SD – Socialni demokrati
68
4,58%
0
32,1%
5
SMC – Stranka modernega centra
125
8,42%
0
59,0%
6
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
326
21,97%
1
53,8%
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
214
14,42%
1
0,9%
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
182
12,26%
0
85,8%
9
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
1.484
100%
3
 
 
2. Na podlagi 16. člena ZLV se mandati, ki niso bili razdeljeni po volilnih enotah na podlagi 15. člena ZLV, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Za razdelitev teh mandatov se je najprej ugotovilo koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se je ugotovilo na podlagi zaporedja najvišjih količnikov po d´ Hondtovem sistemu, ki se izračuna tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 20 (mandatov).
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 20, je zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje:
Število mandatov v občini: 20
Z. št.
Količnik
Št. liste
Ime liste
1. 
1.109,00
4
SD – Socialni demokrati
2. 
798,00
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
3. 
554,50
4
SD – Socialni demokrati
4. 
490,00
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
5. 
486,00
1
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
6. 
421,00
3
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
7. 
408,00
6
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
8. 
399,00
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
9. 
369,67
4
SD – Socialni demokrati
10. 
277,25
4
SD – Socialni demokrati
11. 
268,00
9
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
12. 
266,00
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
13. 
245,00
8
SLS – Slovenska ljudska stranka
14. 
243,00
1
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
15. 
234,00
5
SMC – Stranka modernega centra
16. 
221,80
4
SD – Socialni demokrati
17. 
210,50
3
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
18. 
204,00
6
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
19. 
199,50
7
SDS – Slovenska demokratska stranka
20. 
184,83
4
SD – Socialni demokrati
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Rogaška Slatina dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do Harejevega količnika v volilni enoti.
Na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor, se mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na občinski ravni, dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena ZLV.
Na podlagi petega odstavka 92. člena ZVDZ se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, dodelijo listam po vrstnem redu najvišjih količnikov, pri čemer se višji količniki štejejo kot mandati, ki jih je lista prejela na podlagi 15. člena ZLV.
Ostanki glasov
Mandat dodeljen listi
9. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja, 3 VE
10. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 2 VE
11. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 2 VE
12. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost, 3 VE
13. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
SLS – Slovenska ljudska stranka, 1 VE
14. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja, 2 VE
15. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
SMC – Stranka modernega centra, 1 VE
16. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
SD – Socialni demokrati, 1 VE
17. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 1 VE
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, 1 VE
18. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 3 VE
19. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 3 VE
SDS – Slovenska demokratska stranka, 3 VE
20. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim količnikom ostanka glasov v 2 VE
SD – Socialni demokrati, 2VE
V vseh treh volilnih enotah so bili podeljeni vsi mandati, to je skupaj 20.
3. Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen, če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so iz liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo.
Vsi kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, saj pogoja iz drugega odstavka 18. člena ZLV ne izpolnjuje noben kandidat.
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni poimensko kandidati na teh listah:
LISTA
1. volilna enota 
Voli se 6 članov sveta
2. volilna enota 
Voli se 7 članov sveta
3. volilna enota 
Voli se 7 članov sveta
Lista št. 1: 
Nestrankarska lista za razvoj Rogaške in podeželja
SOTOŠEK Sergeja, roj. 2. 4. 1966
Stalno preb.: Gubčeva ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
ERJAVEC Jože, roj. 23. 8. 1958
Stalno preb.: Brezje pri Podplatu 12, 3241 Podplat
Lista št. 3: 
NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati
SINKO Karl, roj. 4. 11. 1949
Stalno preb.: Plat 7,
3250 Rogaška Slatina
DOŠLER Leonida, roj. 25. 3. 1967
Stalno preb.: Gozdna ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
Lista št. 4: 
SD – Socialni demokrati
1. FLUCHER Andrejka, roj. 18. 12. 1969
Stalno preb.: Kidričeva ulica 14, 3250 Rogaška Slatina
 
2. ŠKET Aleš, roj. 4. 10. 1984
Stalno preb.: Tržišče 29, 3250 Rogaška Slatina
1. TOMIĆ Terezija, roj. 10. 7. 1950
Stalno preb.: Ulica Kozjanskega odreda 9, 3250 Rogaška Slatina
 
2. KRKLEC Velimir, roj. 21. 2. 1982
Stalno preb.: Gubčeva ulica 16, 3250 Rogaška Slatina
 
3. ZAGODA Peperko Vesna, roj. 1. 9. 1978
Stalno preb.: Topole 29,
3250 Rogaška Slatina
TURNŠEK SAMBOLIĆ Katja, roj. 12. 4. 1978
Stalno preb.: Irje 36, 3250 Rogaška Slatina
Lista št. 5: 
SMC – Stranka modernega centra
KRIVEC Viljem, roj. 27. 9. 1958
Stalno preb.: Kidričeva ulica 29, 3250 Rogaška Slatina
Lista št. 6: 
DeSUS – DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
FÜHRER Boris, roj. 9. 1. 1959
Stalno preb.: Gubčeva ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
JAGODIČ Mateja, roj. 6. 5. 1972
Stalno preb.: Podturn 3, 3241 Podplat
Lista št. 7: 
SDS – Slovenska demokratska stranka
PIRŠ Bojan, roj. 5. 8. 1963
Stalno preb.: Sončna ulica 4, 3250 Rogaška Slatina
BOŽAK Janez, roj. 1. 6. 1972
Stalno preb.: Topole 41a, 3250 Rogaška Slatina
1. MIJOŠEK Ivan, roj. 26. 8. 1956
Stalno preb.: Zg. Negonje 4b, 3250 Rogaška Slatina
 
2. ŠKET Rozalija, roj. 16. 7. 1978
Stalno preb.: Čača vas 30,
3241 Podplat
Lista št. 8: 
SLS – Slovenska ljudska stranka
ŠKRABL Mitja, roj. 24. 12. 1982
Stalno preb.: Tržišče 12, 3250 Rogaška Slatina
KIDRIČ Martin, roj. 10. 9. 1951
Stalno preb.: Sv. Florijan 109, 3250 Rogaška Slatina
Lista št. 9: 
Nestrankarska lista Toneta Plevčaka za prihodnost
PLEVČAK Anton, roj. 15. 6. 1959
Stalno preb.: Gabrovec pri Kostrivnici 4a,
3241 Podplat
Predsednik 
Občinske volilne komisije 
Občine Rogaška Slatina 
Marjan Aleksić l.r.

AAA Zlata odličnost