Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3841. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec, stran 12363.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec 
Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih in mestni skupnosti pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti in mestne skupnosti na območju Občine Žalec dne 22. novembra 2018 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je imelo 1708 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 627 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
SKUPAJ ODDANIH 627 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 27 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 600 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 189 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 181 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Karmen Držan
88
48.62
2
Peter Vipavc
108
59.67
3
Zdenko Selišek
88
48.62
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Peter Vipavc 
108
59.67
2
Karmen Držan
88
48.62
3
Zdenko Selišek
88
48.62
Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 49 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 48 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Alojz Podpečan
31
64.58
2
Anton Flis
17
35.42
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Alojz Podpečan
31
64.58
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 128 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 126 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Verica Štefančič
88
69.84
2
Marjan Mohorič
84
66.67
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Verica Štefančič
88
69.84
2
Marjan Mohorič
84
66.67
Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 129 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 125 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Milena Vinder
84
67.20
2
Cvetko Golavšek
78
62.40
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Milena Vinder
84
67.20
2
Cvetko Golavšek
78
62.40
Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 42 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 35 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Anja Belošević
35
100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnost Galicija naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Anja Belošević 
35
100.00
Volilna enota številka 6 obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 90 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 85 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Aleš Doberšek
85
100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Aleš Doberšek
85
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
Na podlagi zapisnika delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje je imelo 1234 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 517 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 517 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC
VELJAVNIH 492 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin h. št. 1 do 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Lidija Florjančič
336
68.29
2
Alenka Štrajhar
207
42.07
3
Peter Lešer
299
60.77
4
Cvetko Kompolšek
313
63.62
5
Zlata Jezernik
198
40.24
6
Janez Trobiš
303
61.59
7
Karmen Krivec
170
34.55
8
Božo Radić
275
55.89
9
Ivan Bizjak
289
58.74
10
Marjan Škafer
267
54.27
11
Marija Bosnar
337
68.50
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Marija Bosnar
337
68.50
2
Lidija Florjančič
336
68.29
3
Cvetko Kompolšek
313
63.62
4
Janez Trobiš
303
61.59
5
Peter Lešer
299
60.77
6
Ivan Bizjak
289
58.74
7
Božo Radić
275
55.89
KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je imelo 2495 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1134 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
SKUPAJ ODDANIH 1134 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 26 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1108 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 257 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 253 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivan Goričan 
57
22.53
2
Darja Šalej 
82
32.41
3
Karmen Oblak 
29
11.46
4
Andrej Dolinar 
67
26.48
5
Rudolf Bardorfer 
28
11.07
6
Olga Markovič 
142
56.13
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Olga Markovič
142
56.13
2
Darja Šalej
82
32.41
Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 294 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 287 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Danijel Vombek
129
44.95
2
Danica Dolinar
123
42.86
3
Tadej Kokol
88
30.66
4
Stanislav Goršek
90
31.36
5
Carmen Frece
52
18.12
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Danijel Vombek
129
44.95
2
Danica Dolinar
123
42.86
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 303 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 296 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap.št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Aleksander Bobovnik
51
17.23
2
Marjan Vodeb
198
66.89
3
Tina Beškovnik
35
11.82
4
Ivanka Olip
39
13.18
5
Vid Fendre
32
10.81
6
Lucija Polavder
155
52.36
7
Peter Knez
48
16.22
8
Ines Guberac
24
8.11
9
Biljana Bogdanić
54
18.24
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Marjan Vodeb
198
66.89
2
Lucija Polavder
155
52.36
3
Biljana Bogdanić
54
18.24
Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 280 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 272 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Sonja Hlačar 
27
9.93
2
Darja Jevšovar 
44
16.18
3
Igor Tauses 
93
34.19
4
Božo Sevnik 
27
9.93
5
Andrej Kveder 
112
41.18
6
Zmago Oblak 
116
42.65
7
Drago Tomažič 
83
30.51
8
Danica Vončina Veligošek 
72
26.47
9
Jožef Pražnikar 
33
12.13
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Zmago Oblak
116
42.65
2
Andrej Kveder
112
41.18
3
Igor Tauses
93
34.19
KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je imelo 380 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 242 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Levec:
ODDANIH 242 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 11 GLASOVNIC
VELJAVNIH 231 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Nika Vidali
95
41.13
2
Jernej Repinšek
96
41.56
3
Silvo Lavtižar
100
43.29
4
Vesna Slamnik
105
45.45
5
Vlasta Jereb
81
35.06
6
Marcel Palčnik
90
38.96
7
Rok Guček
98
42.42
8
Maja Friedrich
91
39.39
9
Ladislav Košir
89
38.53
10
Franjo Cvikl
93
40.26
11
Rafael Hrustel
123
53.25
12
Miša Marinček Ribežl
81
35.06
13
Primož Ferjan
113
48.92
14
Simona Pilih Derča
103
44.59
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Levec naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Rafael Hrustel 
123
53.25
2
Primož Ferjan 
113
48.92
3
Vesna Slamnik 
105
45.45
4
Simona Pilih Derča 
103
44.59
5
Silvo Lavtižar 
100
43.29
6
Rok Guček 
98
42.42
7
Jernej Repinšek 
96
41.56
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je imelo 1315 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 515 volivcev
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Liboje:
SKUPAJ ODDANIH 515 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 14 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 501 GLASOVNICA
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94 in 97 do 111.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 132 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 130 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Uroš Feldin
107
82.31
2
Ana Feldin
15
11.54
3
Anton Kanič
30
23.08
4
Ksenija Baloh Štrajhar
52
40.00
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Uroš Feldin
107
82.31
2
Ksenija Baloh Štrajhar
52
40.00
Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 130 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 122 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Danijela Lutar Mandič 
24
19.67
2
Marjan Potočnik 
97
79.51
3
Jasmina Pere 
68
55.74
4
Radislav Nikolić 
8
6.56
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Marjan Potočnik
97
79.51
2
Jasmina Pere
68
55.74
Volilna enota številka 3 obsega naselja Brnica, Liboje, Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 253 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 249 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Štefan Frece 
122
49.00
2
Srečko Čater 
62
24.90
3
Bojan Salamun 
40
16.06
4
Iztok Baloh 
121
48.59
5
Alenka Polšak 
72
28.92
6
Cvetka Travnšek 
52
20.88
7
Jože Hrvatin 
88
35.34
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Liboje naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Štefan Frece
122
49.00
2
Iztok Baloh
121
48.59
3
Jože Hrvatin
88
35.34
KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Petrovče na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Petrovče je imelo 2010 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 881 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Petrovče:
SKUPAJ ODDANIH 881 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 73 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 808 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Arja vas in Ruše.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 202 GLASOVNICI
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 18 GLASOVNIC
VELJAVNIH 184 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Matej Čater
125
67.93
2
Katarina Marčič
132
71.74
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Katarina Marčič 
132
71.74
2
Matej Čater 
125
67.93
Volilna enota številka 2 obsega naselji Dobriša vas in Novo Celje.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 173 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 8 GLASOVNIC
VELJAVNIH 165 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Bernard Jelen
111
67.27
2
Maruša Mirnik
56
33.94
3
Žarko Seražin
47
28.48
4
Urška Repas
55
33.33
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Bernard Jelen
111
67.27
2
Maruša Mirnik
56
33.94
Volilna enota številka 3 obsega naselje Drešinja vas.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti
ODDANIH 126 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 124 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Uroš Stepišnik
114
91.94
2
Ines Šalamun
10
8.06
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Uroš Stepišnik
114
91.94
Volilna enota številka 4 obsega naselje Petrovče.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Petrovče:
ODDANIH 328 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 40 GLASOVNIC
VELJAVNIH 288 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Danijel Žagar
201
69.79
2
Violeta Šket
122
42.36
3
mag. Jasna Sraka
261
90.63
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
mag. Jasna Sraka
261
90.63
2
Danijel Žagar
201
69.79
3
Violeta Šket
122
42.36
Volilna enota številka 5 obsega naselji Mala Pirešica in Zaloška Gorica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 52 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 47 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Niko Natek
47
100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Petrovče naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Niko Natek
47
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Ponikva na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Ponikva je imelo 1009 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 483 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva:
SKUPAJ ODDANIH 483 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 476 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Podkraj.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 63 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 1 GLASOVNICA
VELJAVNIH 62 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Nada Jelen 
36
58.06
2
Marija Verdev 
22
35.48
3
Roman Vasle 
40
64.52
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Ponikva naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Roman Vasle
40
64.52
2
Nada Jelen
36
58.06
Volilna enota številka 2 obsega naselje Ponikva pri Žalcu.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 172 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 169 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Štefan Podlinšek 
37
21.89
2
Jure Vasle 
96
56.80
3
Rozika Jelen 
82
48.52
4
Franc Dušak 
103
60.95
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Franc Dušak 
103
60.95
2
Jure Vasle 
96
56.80
3
Rozika Jelen 
82
48.52
Volilna enota številka 3 obsega naselje Studence.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ponikva:
ODDANIH 248 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 245 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Tatjana Jezernik 
43
17.55
2
Drago Dobočnik 
11
4.49
3
Franc Kos 
89
36.33
4
Marija Krašek Dobočnik 
8
3.27
5
Karel Borovnik 
115
46.94
6
Damjan Doler 
25
10.20
7
Andreja Ramšak 
54
22.04
8
Slavko Drofelnik 
88
35.92
9
Srečko Lednik 
104
42.45
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Ponikva naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Karel Borovnik
115
46.94
2
Srečko Lednik
104
42.45
3
Franc Kos
89
36.33
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevni skupnosti Šempeter na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Šempeter je imelo 2668 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1098 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
SKUPAJ ODDANIH 1098 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 80 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1018 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Kale in Grče.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 105 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 100 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Damijan Petar
53
53.00
1
Mojca Skočaj
47
47.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Damijan Petar 
53
53.00
Volilna enota številka 2 obsega naselje Podlog v Savinjski dolini.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 118 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 2 GLASOVNIC
VELJAVNIH 116 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Bojan Štorman
57
49.14
2
Erih Sedminek
59
50.86
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Erih Sedminek
59
50.86
Volilna enota številka 3 obsega naselje Spodnje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 42 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 38 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Zdenka Jan
38
100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Zdenka Jan
38
100.00
Volilna enota številka 4 obsega naselji Spodnje Roje in Zgornje Roje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 40 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 5 GLASOVNIC
VELJAVNIH 35 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Krištof Kač 
35
100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidatka:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Krištof Kač
35
100.00
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Juhartova ulica; Kratka ulica h. št. 2, 3; Na travniku; Ob strugi; Pod bregom; Pod smrekami; Rimska cesta h. št. 100, 102, 104, 105 106, 106a, 107, 108, 110, 112, 114,116, 117, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130,132, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192; Savinjska ulica h. št. 39, 42; Šolska ulica; Tovarniška cesta.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 293 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 28 GLASOVNIC
VELJAVNIH 265 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Brigita Obrez
106
40.00
2
Petra Verdev
160
60.38
3
Milan Vasle
134
50.57
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Petra Verdev
160
60.38
2
Milan Vasle
134
50.57
Volilna enota številka 6 obsega del naselja Šempeter v Savinjski dolini: Cesta na Roje; Cesta na žago; Hmeljarska ulica; Kratka ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Lepa ulica; Na trati; Na zelenici; Ob rimski nekropoli; Petelinjek; Petrov trg; Pot na mlinarico; Prečna ulica; Rimska cesta h. št. od 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98; Rožna ulica; Savinjska ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40; Sončna ulica; Soseska; Starovaška ulica; Vrtna ulica; Zelena ulica.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 392 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 29 GLASOVNIC
VELJAVNIH 363 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Zoran Kolenc
91
25.07
2
Alenka Pogačar
110
30.30
3
Marija Šere
64
17.63
4
mag. Uroš Rožič
114
31.40
5
Kristian Pesko
103
28.37
6
Konrad Toman
59
16.25
7
Mitja Tavčer
122
33.61
8
Darinka Pikl
132
36.36
9
Aleš Kumperger
82
22.59
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Darinka Pikl
132
36.36
2
Mitja Tavčer
122
33.61
3
mag. Uroš Rožič
114
31.40
Volilna enota številka 7 obsega naselje Zgornje Grušovlje.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 75 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 3 GLASOVNICE
VELJAVNIH 72 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Franc Zajc
6
8.33
2
Peter Klančnik
66
91.67
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Peter Klančnik
66
91.67
Volilna enota številka 8 obsega naselje Zalog.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Šempeter:
ODDANIH 33 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 29 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Gregor Lipuš
29
100.00
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta krajevne skupnosti Šempeter naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Gregor Lipuš 
29
100.00
KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na območju krajevne skupnosti Vrbje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Vrbje je imelo 521 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 237 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti Vrbje:
SKUPAJ ODDANIH 237 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 2 GLASOVNICI
SKUPAJ VELJAVNIH 235 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Vrbje.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Franjo Pasarić 
74
31.49
2
Denis Herle 
109
46.38
3
Andrej Šepec 
139
59.15
4
Andreja Drobež 
57
24.26
5
Boštjan Štravs 
128
54.47
6
Alojzija Grabner 
59
25.11
7
Jožef Meh 
102
43.40
8
Zdenka Cokan 
102
43.40
9
Vesna Napotnik 
53
22.55
10
Nataša Čater 
99
42.13
11
Gašper Mastnak 
83
35.32
12
Maja Belak 
68
28.94
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Vrbje naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Andrej Šepec
139
59.15
2
Boštjan Štravs
128
54.47
3
Denis Herle
109
46.38
4
Zdenka Cokan
102
43.40
5
Jožef Meh
102
43.40
6
Nataša Čater
99
42.13
7
Gašper Mastnak
83
35.32
MESTNA SKUPNOST ŽALEC
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Mestni skupnosti Žalec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Mestne skupnosti Žalec je imelo 4570 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1831 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
SKUPAJ ODDANIH 1831 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 121 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 1710 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 1, 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12 13, 15, Bilgerjeva ulica; Cankarjeva ulica; Celjska cesta h. št. 1, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a; Efenkova ulica; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ipavčeva ulica; Kvedrova ulica; Mestni trg h. št. 6, 7; Oničeva ulica; Pohorska ulica; Savinjska cesta h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Stritarjeva ulica; Šarhova ulica; Šilihova ulica; Šlandrov trg h.št. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 33a, 33b, 35, 37, 37a, 39, 39a, 41, 41a, 43; Trubarjeva ulica; Ulica Nikole Tesle; Velenjska cesta; Župančičeva ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 358 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 24 GLASOVNIC
VELJAVNIH 334 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Boštjan Hrastnik
167
50.00
2
Klavdija Laznik Tomažič
143
42.81
3
Marjeta Lakner
49
14.67
4
Mihaela Bajo Pikelj
49
14.67
5
Jasmin Fideršek
63
18.86
6
Bogdan Zagoričnik
60
17.96
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Boštjan Hrastnik
167
50.00
2
Klavdija Laznik Tomažič
143
42.81
Volilna enota številka 2 obsega del naselja Žalec: Aljaževa ulica; Arničeva ulica; Bevkova ulica h. št. 1, 2, 3, 4; Čopova ulica h. št. 1, 3; Gotoveljska cesta; Gubčeva ulica; Jurčičeva ulica; Kidričeva ulica h. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Maistrova ulica; Prežihova ulica; Roševa ulica; Savinjska cesta h. št. 46, 48, 50, 52, 62, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114; Tomšičeva ulica; Ulica heroja Staneta h. št. 1; Ulica Janka Kača; Vodnikova ulica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 327 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 30 GLASOVNIC
VELJAVNIH 297 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Tadej Čretnik
143
48.15
2
Viktorija Sadnik
90
30.30
3
Darko Tratnik
105
35.35
4
Nataša Centrih
148
49.83
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Nataša Centrih 
148
49.83
2
Tadej Čretnik 
143
48.15
Volilna enota številka 3 obsega del naselja Žalec: Aškerčeva ulica 3; Bevkova ulica h. št. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Čopova ulica h. št. 2, 4, 5, 6; Kidričeva ulica 1; Mestni trg h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, Ulica heroja Staneta h. št. 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 397 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC
VELJAVNIH 372 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
2
Pavel Virant 
226
60.75
3
Julija Lukač 
189
50.81
4
Radislav Gašparič 
168
45.16
1
Tanja Gregl 
129
34.68
5
Saša Zidanšek Obreza 
105
28.23
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidati:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Pavel Virant
226
60.75
2
Julija Lukač
189
50.81
3
Radislav Gašparič
168
45.16
Volilna enota številka 4 obsega del naselja Žalec: Cesta na Vrbje; Cesta žalskega tabora; Gregorčičeva ulica; Kajuhova ulica; Levstikova ulica; Partizanska ulica; Prešernova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Savinjska cesta h. št. 69, 83, 87, 87a, 89, 99, 101, 109, 117, 119, 121, 123; Šprajčeva ulica; Triglavska ulica; Ulica bratov Letonja; Ulica Florjana Pohlina h. št. 1, 2, 3, 4, 6; Ulica Rista Savina.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 265 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 253 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Alenka Omladič
161
63.64
2
Alojz Vojko Rizmal
92
36.36
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Alenka Omladič 
161
63.64
Volilna enota številka 5 obsega del naselja Žalec: Celjska cesta h. št. 6, 6a, 6b, 7, 8, 9; Cesta na Lavo; Cesta ob železnici; Haüsenbichlerjeva ulica h. št. 10; Hmeljarska ulica; Pečnikova ulica; Prešernova ulica h. št. 1a; Savinjska cesta h. št. 1, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73, 77, 78, 78a, 79, 81; Šlandrov trg h. št. od 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 24, 26, 28, 28a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 38, 38a, 40, 42; Ulica Florjana Pohlina 5; Ulica Ivanke Uranjek; Ulica Nade Cilenšek; Ulica Savinjske čete; Ulica talcev; Vrečerjeva ulica.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 215 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 21 GLASOVNIC
VELJAVNIH 194 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta Mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Gregor Audič 
142
73.20
2
Sebastjan Špeglič 
52
26.80
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednji kandidat:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Gregor Audič
142
73.20
Volilna enota številka 6 obsega naselji Ložnica pri Žalcu ter Podvin h. št. 185, 187, 189, 191, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 242, 244.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Mestne skupnosti Žalec:
ODDANIH 269 GLASOVNIC
ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 260 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta mestne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivana Zapušek Skubic
181
69.62
2
Bojan Pevec
90
34.62
3
Mitja Lešnik
138
53.08
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Mestne skupnosti Žalec naslednja kandidata:
Mesto
Kandidat
Št. glasov
 % glasov
1
Ivana Zapušek Skubic 
181
69.62
2
Mitja Lešnik 
138
53.08
Št. 041-0001/2018
Žalec, dne 22. novembra 2018
Predsednik
Občinske volilne komisije
Simon Krčmar l.r.