Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3840. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec, stran 12361.

  
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na seji dne 22. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 18. novembra 2018 ugotovila:
I. 
Na volitvah dne 18. novembra 2018 je imelo pravico glasovanja skupaj 17890 volivcev, od tega:
a) 17890 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Skupaj je glasovalo 7565 volivcev ali 42,29 %. Od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico je glasovalo 7565 volivcev po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.
II. 
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 7562 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 235 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 7327.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
ZS
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
2178
29.73
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
1715
23.41
3
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
888
12.12
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
727
9.92
1
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
526
7.18
2
STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
450
6.14
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi
391
5.34
9
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
263
3.59
4
DOBRA DRŽAVA, DD
189
2.58
III. 
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (d'Hondtov sistem).
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam kandidatov naslednje število mandatov (d'Hondtov sistem):
Št. mandatov
Št.
Ime liste
2
1
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
1
2
STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
3
3
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
0
4
DOBRA DRŽAVA, DD
1
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi
9
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
3
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
7
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
1
9
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
27
SKUPAJ
IV. 
Izhajajoč iz glasov, ki so jih dobile liste, deljenih s števili od 1 do 32 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 32 količnikov naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):
Število mandatov v občini: 27
ZS
Količnik
Št.
Ime liste
1
2178.00
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
2
1715.00
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
3
1089.00
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
4
888.00
3
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
5
857.50
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
6
727.00
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
7
726.00
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
8
571.67
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
9
544.50
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
10
526.00
1
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
11
450.00
2
STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
12
444.00
3
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
13
435.60
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
14
428.75
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
15
391.00
5
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi
16
363.50
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
17
363.00
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
18
343.00
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
19
311.14
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
20
296.00
3
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
21
285.83
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
22
272.25
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
23
263.00
9
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
24
263.00
1
STRANKA ALENKE BRATUŠEK
25
245.00
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
26
242.33
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
27
242.00
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
28
225.00
2
STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
29
222.00
3
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
30
217.80
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
31
214.38
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
32
198.00
6
SOCIALNI DEMOKRATI, SD
V. 
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih preferenčnih glasov ugotovila, da sta kandidata:
a) Zdenka Jan z liste Desus – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Desus prejela z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bila postavljena na prvo mesto liste Desus – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS ter pridobila mandat za izvolitev v občinski svet;
b) Jasmin Fideršek z liste Slovenska ljudska stranka, SLS prejel z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bil postavljen na drugo mesto liste Slovenska ljudska stranka, SLS ter pridobil mandat za izvolitev v občinski svet.
Ostali kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda, ki ga je določil predlagatelj liste kandidatov.
VI. 
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 18. novembra 2018 so:
Lista: 1 – STRANKA ALENKE BRATUŠEK
Skupno št. glasov: 526
 % glasov: 7.18 %
Št. izvoljenih: 2
Zap. št.
Kandidat
1
Tanja Basle
2
Blaž Kolar 
Lista: 2 – STRANKA MODERNEGA CENTRA, SMC
Skupno št. glasov: 450
 % glasov: 6.14 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
1
dr. Hana Šuster Erjavec
Lista: 3 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
Skupno št. glasov: 888
 % glasov: 12.12 %
Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
Kandidat
2
Zdenka Jan 
1
Marjan Vodeb
3
Stanislav Jerman
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, NSi
Skupno št. glasov: 391
 % glasov: 5.34 %
Št. izvoljenih: 1
Zap.št.
Kandidat
1
Vilma Tekavc 
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 2178
 % glasov: 29.73 %
Št. izvoljenih: 9
Zap. št.
Kandidat
1
Janko Kos
2
Tatjana Razboršek Rehar
3
Roman Virant
4
Tanja Trobiš
5
Viktor Mitov
6
Nada Jelen 
7
Matic Krajšek
8
Anka Krašovc
9
Slavko Ivezić 
Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
Skupno št. glasov: 727
 % glasov: 9.92 %
Št. izvoljenih: 3
Zap. št.
Kandidat
1
Jože Krulec 
5
Jasmin Fideršek 
2
Tina Rosina Košir 
Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
Skupno št. glasov: 1715
 % glasov: 23.41 %
Št. izvoljenih: 7
Zap. št.
Kandidat
1
Matjaž Krk
2
Nina Avbelj Lekić
3
Karel Borovnik
4
Marjeta Rukav
5
Darko Tratnik
6
Katja Palčnik 
7
Anton Grobelnik 
Lista: 9 – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
Skupno št. glasov: 263
 % glasov: 3.59 %
Št. izvoljenih: 1
Zap. št.
Kandidat
1
Danijel Vombek
Št. 041-0001/2018
Žalec, dne 22. novembra 2018
Občinska volilna komisija 
Predsednik 
Simon Krčmar l.r.