Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, stran 10318.

  
Na podlagi četrtega odstavka 57. člena in petega odstavka 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) izdaja ministrica za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo 
1. člen
V Pravilniku o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (Uradni list RS, št. 102/10) se v prvem odstavku 2. člena črtata vejica in beseda »slovesna«.
V četrtem odstavku se besedilo »Slovesna uniforma se nosi« nadomesti z besedilom »Uniforma se nosi tudi«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo »oziroma jopica«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uniformo sestavljata tudi kapa s ščitnikom oziroma klobuček.«.
V četrtem odstavku se beseda »bunda« nadomesti z besedilom »dvodelna zimska obleka, puli« in črta besedilo »in dežni plašč«.
V petem odstavku se besedilo »dežni plašč« nadomesti z besedo »puli«.
3. člen 
Četrti odstavek 4. člena se črta.
Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek postanejo nov četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
4. člen 
Naslov 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »(drugi deli uniforme)«.
Prvi, drugi, tretji, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta nova prvi in drugi odstavek.
5. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dvodelna zimska obleka je sestavljena iz bunde in podloženih hlač. Bunda je temno modre barve, iz vetrno in vodotesnega blaga s funkcijo dihanja za vse vremenske razmere. Ima z zadrgo snemljivo podlogo ter kapuco. Hlače so temno modre barve, podložene, zapenjajo se z zadrgo.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Puli je temnomodre barve.
(3) Vetrovka je temno modre barve s kapuco v ovratniku, iz vetrno in vodotesnega blaga s funkcijo dihanja. Zapenja se z zadrgo, ki je zakrita z zavihkom.«.
V petem odstavku se za besedo »Čepica« dodo besedilo »(letna in zimska)«.
Dosedanji šesti odstavek se črta.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo nov četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
6. člen 
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo »iz nepremočljive in zračne membrane, ki je odporna proti vetru«, beseda »ter« pa se nadomesti z besedo »in«.
V šestem odstavku se za besedo »Čepica« dodo besedilo »(letna in zimska)«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Puli je temno modre barve.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 9. člena se črta besedilo »in slovesnega«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in slovesnega«.
Dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek se črtajo.
V dosedanjem petnajstem odstavku, ki postane nov dvanajsti odstavek, se črta beseda »in slovesnem«.
Dosedanji šestnajsti odstavek postane nov trinajsti odstavek.
V dosedanjem sedemnajstem odstavku, ki postane nov štirinajsti odstavek, se črta beseda »slovesni«.
8. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(število kosov uniforme in rok uporabe) 
Glede na minimalni rok uporabe posameznih delov uniforme, ki so določeni s tem pravilnikom, dobijo uslužbenci uprave v uporabo naslednje število posameznih kosov:
Deli uniforme
Število kosov/parov
Minimalni 
rok uporabe v letih
nogavice zimske
18
3
nogavice letne
18
3
ženske nogavice
24
3
srajca z dolgimi rokavi
15
3
srajca s kratkimi rokav
15
3
bluza z dolgimi rokavi
15
3
bluza s kratkimi rokavi
15
3
čevlji letni
2
3
čevlji zimski
2
3
polo majica
15
3
hlače ali krilo
3
3
kratke hlače
3
3
suknjič
1
3
kravata ali ruta
3
3
pulover
2
3
puli
3
3
zimska delovna obleka (hlače)
3
3
poletna delovna obleka
2
3
bunda
1
3
plašč
1
6
vetrovka
1
3
rokavice
1
9
pas
2
6
zimska kapa
1
3
zimska čepica
1
3
letna čepica
3
3
kapa s ščitnikom
1
9
klobuček iz klobučevine
1
9
«. 
9. člen 
13. člen se črta.
10. člen 
Drugi in tretji odstavek 14. člena se črtata.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane nov drugi odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi:
»Predstojnik Uprave lahko odloči, da se posamezne dele uniforme, ki uslužbencu pripadajo glede na rok uporabe, ne dodeli, če so še neuporabljeni ali ustrezni ali jih ne potrebuje.«.
Peti odstavek se črta.
11. člen 
V 15. členu se za besedo »Upravi« dodata vejica in besedilo »če uslužbenec uniforme več ne uporablja v službene namene«.
12. člen 
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uslužbenec, ki mu preneha delovno razmerje, mora uniformo, ki ji še ni potekel rok uporabe, vrniti ali odkupiti s plačilom nabavne cene zmanjšane za vrednost, sorazmerno preostanku časa do izteka minimalnega roka uporabe iz 12. člena tega pravilnika, razen kravate, srajce, čevljev in nogavic. Z uniforme se snamejo vse oznake in izročijo Upravi. Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti, se lahko podarijo humanitarnim organizacijam.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati slovesna uniforma, dodeljena v skladu s Pravilnikom o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (Uradni list RS, št. 102/10), in postane last uslužbencev, ki so jo prejeli v uporabo.
(2) Uslužbenci, ki so prejeli posamezne dele uniforme na podlagi Pravilnika o uniformi uslužbencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (Uradni list RS, št. 102/10), jih uporabljajo ob upoštevanju minimalnega roka uporabe posameznega dela uniforme tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-205/2018/22
Ljubljana, dne 24. septembra 2018
EVA 2018-2430-0042
mag. Alenka Bratušek l.r.
Ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti