Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3281. Odlok o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Mežica, stran 10247.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 24. seji dne 10. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Mežica 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Mežica zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina Mežica sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
– način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– posledice neplačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– Občina Mežica kot pobudnik lokacijske preveritve ni zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Nadomestilo stroškov za posamezno lokacijsko preveritev znaša:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je investitor – pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Investitor vloži pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve s priloženim elaboratom. Pred nadaljnjo obravnavo pobude Občina Mežica izda sklep o plačilu nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
(2) O nadomestilu stroškov lokacijske preveritve se odloči s sklepom, ki ga v upravnem postopku izda občinska uprava.
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Rok plačila je 15 dni od vročitve sklepa.
(4) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino nadomestila stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se nadomestilo stroškov ne plača v predpisanem roku.
(5) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0004/2018
Mežica, dne 10. oktobra 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti