Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3280. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Mežica, stran 10245.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 24. seji dne 10. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Mežica 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica.
2. člen 
(pobuda) 
(1) Za posamezno pobudo po tem odloku se šteje pobuda, dana za spremembo namenske rabe prostora na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(2) Pobuda za spremembo namenske rabe mora vsebovati podatke (grafične, tekst) iz katerih je dovolj jasno opredeljen namen posega v prostor, prostorski obseg (katere parcele), obseg dejavnosti (s kapacitetami ipd.) in drugimi podatki, ki so pomembni v postopku odločanja o posegu. V primeru večjih oziroma zahtevnejših posegov je potrebno pobudi priložiti idejno zasnovo (IZP).
(3) Sestavni del tega odloka je obrazec Občine Mežica »Pobuda za spremembo namenske rabe prostora«, ki je priloga tega odloka. V celoti izpolnjen obrazec vsebuje minimalni obseg zahtevanih podatkov, navedenih v tč. 2 tega člena.
3. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 eurov.
(2) Za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(3) Ko gre za spremembe, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike, se taksa prav tako ne plača.
(4) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
4. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko pobudnik prejme poziv Občine Mežica za plačilo takse, na katerem so navedeni podatki o višini takse, podatki za plačilo takse in rok plačila 15 dni.
(2) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
5. člen 
(prehodne določbe) 
Pobudnike, ki so vložili pobudo za spremembo namenske rabe prostora pred uveljavitvijo tega odloka bo Občina Mežica pozvala, da vložijo pobudo za spremembo namenske rabe prostora skladno ZUrep-2 in tem odlokom. Za te pobude ne velja obveznost plačila takse.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2018
Mežica, dne 10. oktobra 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti