Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3271. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica, stran 10213.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. ter drugega odstavka 81. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 28. seji dne 3. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini [m]
1
125031
7
Križ–Ritomerče–Slemenska cesta
940
202
V
6.727 – Hrpelje - Kozina
2
135011
405
Ambrožič–Ostrožno Brdo
135012
3.304
V
3
135012
135011
Ostrožno Brdo–Prelože
630
2.892
V
4
135021
6
Dolnja Bitnja–Pristavca–Kilovče–Jakš
6
3.911
V
5
135041
630
Premski most–Janeževo Brdo–Prelože
630
4.653
V
6
135061
6
Bridovec–Smrje–Prem
630
3.066
V
7
135071
6
Mežnarija–Podstenje–Podtabor
404
3.246
V
8
135081
404
Knežak–Bač–Koritnice–Mašun
915
15.974
V
9
135091
135081
Bač–Zagorje
404
2.271
V
1.424 – Pivka
10
135101
404
Rečica–Zarečje–Bubec–Posrtvica
630
10.008
V
11
135111
404
Zarečica–Koseze
135121
2.052
V
12
135121
6
Koseze–Velika Bukovica–Harije
940
4.505
V
13
135141
404
Sabonje–Pavlica
135182
4.343
V
14
135151
404
Podbeže–Hrušica
7
4.120
V
15
135152
7
G1–Tovarna Plama
7
2.626
V
16
135153
7
G1–Hrušica
7
1.522
V
17
135161
6
Zemonska vaga–Dolnji Zemon–Jasenska pila
632
2.859
V
18
135171
6
Koseze–Mala Bukovica
135181
2.105
V
19
135181
6
Dolenjski potok–odcep Mala Bukovica
135182
696
V
20
135182
135171
Odcep Mala Bukovica–Studena Gora–Pavlica–Starod
7
8.549
V
21
135201
632
Betula–Kuteževo–Podgraje–Zabiče
632
3.498
V
22
315131
405
Občina Pivka–Ostrožno Brdo
135011
1.974
V
5.770–Pivka
V…vsa vozila
SKUPAJ:
 88.376 m
5. člen 
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka 
v sosednji občini [m]
1
135221
404
Brinškova ulica–Gabrije–Šercerjeva cesta
404
953
V
2
135231
404
TIB Transport–Gabrije–Kettejeva ulica
135221
212
V
3
135232
135221
Kettejeva ulica–Vodnikova ulica–Jurčičeva ulica
915
403
V
4
135241
404
Hotel Turist–Železniška postaja Ilirska Bistrica
135251
402
V
5
135251
135281
Gubčeva ulica–Avtobusna postaja Ilirska Bistrica
135291
977
V
6
135252
135251
Vojkov drevored–Gubčeva ulica (krak križišča)
135281
28
V
7
135261
135292
Pošta–Trg maršala Tita–JP Komunala Ilirska Bistrica
135292
714
V
8
135271
135261
Trg maršala Tita–nogometno igrišče–JP Komunala Ilirska Bistrica
135291
681
V
9
135281
6
Ulica Nikola Tesla–Vilharjeva cesta
404
706
V
10
135291
915
Gregorčičeva cesta–krožišče
135251
482
V
11
135292
135291
Bazoviška cesta–krožišče
135293
485
V
12
135293
135292
Bazoviška cesta–Podgrajska ulica
6
213
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
 6.256 m
6. člen 
Krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
135301
404
OIC Trnovo 1
135301
569
V
2
135311
135301
OIC Trnovo 2
135301
144
V
3
135321
135301
OIC Trnovo 3
135301
221
V
4
135331
135321
OIC Trnovo 4
135301
69
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
  1.003 m
7. člen 
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
635011
315131
Ostrožno Brdo (odcep do HŠ 54)
HŠ 54
3.726
V
2
635012
635011
Bolnica Zalesje
gozdna cesta
1.340
V
3
635031
6
Klebčar–Pristavca
135021
372
V
4
635041
135021
Kilovče (odcep do HŠ 22)
HŠ 22
87
V
5
635042
135021
Železniška postaja Kilovče
HŠ 4
386
V
6
635071
6
Gornja Bitnja–Ratečevo Brdo
HŠ 15
2.045
V
7
635081
135061
Smrje–Prem
HŠ 65
1.031
V
8
635082
6
Gornja Bitnja–Grad Turn
635082
577
V
9
635091
635061
Smrje (odcep do HŠ 57)
HŠ 57
683
V
10
635101
635091
Smrje–Zarečje
635851
2.826
V
11
635102
635091
Smrje–Zarečje
635101
42
V
12
635111
630
Prem (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
61
V
13
635121
630
Prem (odcep do HŠ 17)
HŠ 17
91
V
14
635131
630
Prem (Preska)
630
323
V
15
635141
635131
Prem (odcep do HŠ 21)
HŠ 21
78
V
16
635151
635131
Prem (mimo HŠ 27)
630
151
V
17
635161
630
Prem (pri gradu)
635131
108
V
18
635162
635161
Prem (odcep do gradu)
grad
48
V
19
635171
630
Prem (odcep do HŠ 62)
HŠ 62
180
V
20
635181
630
Prem (pri cerkvi)
630
335
V
21
635191
630
Čelje (Sv. Heronim)
630
360
V
22
635192
635191
Čelje (mimo HŠ 29)
630
54
V
23
635201
630
Čelje (odcep do HŠ 26)
HŠ 26
95
V
24
635211
6
Mereče–Podstenjšek–Podtabor
135071
3.011
V
25
635221
635211
Mereče (odcep do HŠ 9)
HŠ 9
39
V
26
635231
635211
Mereče (mimo HŠ 16)
Kolinc
54
V
27
635241
635211
Podstenjšek (odcep do HŠ 1)
HŠ 1
82
V
28
635251
135071
Podstenje (odcep do HŠ 10)
135071
156
V
29
635261
135071
Podstenje (odcep do cerkve)
cerkev
46
V
30
635271
135071
Podstenje (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
42
V
31
635281
6
Topolc (krožna čez vas)
6
475
V
32
635291
6
Topolc (odcep do HŠ 7)
HŠ 7
61
V
33
635301
6
Topolc (žaga)
žaga
62
V
34
635311
6
Topolc (odcep do HŠ 83c)
HŠ 83c
141
V
35
635321
6
Topolc (odcep do HŠ 87a)
HŠ 87a
192
V
36
635331
635281
Topolc (Sv. Štefan–okrog)
635281
259
V
37
635341
635331
Topolc–Ilirska Bistrica (OIC)
404
1.348
V
38
635342
635341
Topolc (Gmajne–Globovnik)
404
625
V
39
635351
635331
Topolc (odcep do HŠ 35)
HŠ 35
86
V
40
635352
635351
Topolc (odcep do HŠ 33a)
HŠ 33a
91
V
41
635361
404
Šembije (krožna čez vas)
404
526
V
42
635362
635361
Šembije (krožna čez vas)
635361
110
V
43
635371
635491
Podtabor–Šembije
635361
647
V
44
635381
404
Šembije (odcep do pokopališča)
pokopališče
58
V
45
635391
404
Šembije (mimo HŠ 67a)
635401
264
V
46
635401
404
Šembije (odcep do HŠ 71f)
HŠ 71f
143
V
47
635411
404
Šembije (odcep do HŠ 85)
HŠ 85
123
V
48
635421
404
Šembije (mimo HŠ 72)
HŠ NH
120
V
49
635431
404
Šembije (odcep do HŠ 74)
635361
118
V
50
635441
404
Šembije (mimo HŠ 80)
404
202
V
51
635451
635361
Šembije (mimo HŠ 34)
635361
240
V
52
635452
404
Šembije (mimo HŠ 36)
635451
50
V
53
635453
404
Šembije (mimo HŠ 41)
635361
127
V
54
635454
635453
Šembije (krak križišča)
635451
15
V
55
635455
635451
Šembije (mimo HŠ 28)
635361
49
V
56
635456
635451
Šembije (mimo HŠ 23)
635361
59
V
57
635457
635453
Šembije (krak križišča na R2)
404
39
V
58
635461
635361
Šembije (odcep do HŠ 50)
HŠ 50
46
V
59
635471
635361
Šembije (Sv. Vid)
404
206
V
60
635491
635211
Podtabor (mimo HŠ 1c)
135071
235
V
61
635501
635211
Podtabor (mimo HŠ 3)
HŠ 5
112
V
62
635511
135081
Knežak–Koritnice
135081
2.604
V
63
635521
635591
Knežak (mimo HŠ 134)
135081
82
V
64
635531
404
Knežak (Lokovca)
404
375
V
65
635541
404
Knežak (odcep do HŠ 74a)
HŠ 74a
129
V
66
635551
404
Knežak (Stenica)
637641
287
V
67
635552
637641
Knežak (odcep do HŠ 49)
HŠ 49
129
V
68
635561
404
Knežak (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
59
V
69
635571
404
Knežak (odcep do HŠ 3b)
HŠ 3b
52
V
70
635581
635511
Knežak (odcep do HŠ 121)
HŠ 121
166
V
71
635591
404
Knežak (krožišče)
635601
111
V
72
635601
135081
Knežak (mimo šole)
635591
511
V
73
635611
404
Knežak (odcep do HŠ 194b)
HŠ 194b
256
V
74
635612
635611
Knežak (mimo HŠ 194d)
razcep
221
V
75
635621
135081
Bač (Dolenji Kraj)
635631
388
V
76
635622
635621
Bač (mimo HŠ 114)
razcep
48
V
77
635631
135081
Bač (Šeševce)
Šeševce
347
V
78
635641
135081
Bač (mimo HŠ 54)
135091
39
V
79
635651
135091
Bač (odcep do cerkve)
HŠ 61
58
V
80
635661
135091
Bač (odcep do HŠ 85b)
HŠ 85b
99
V
81
635671
135091
Bač (mimo HŠ 74a)
635681
160
V
82
635681
135081
Bač (Gradišče)
135091
1.333
V
83
635682
635682
Bač (odcep do HŠ 43)
HŠ 43
97
V
84
635683
635681
Bač (mimo HŠ 44)
gozdna cesta
108
V
85
635684
635681
Bač (mimo HŠ 77)
135091
205
V
86
635691
135081
Bač (odcep do HŠ 38)
HŠ 38
212
V
87
635701
135081
Koritnice (odcep do HŠ 68a)
HŠ 68a
90
V
88
635711
135081
Koritnice (odcep do HŠ 2)
HŠ 2
22
V
89
635721
135081
Koritnice (odcep do HŠ 12)
HŠ 12
155
V
90
635731
135081
Koritnice (odcep do HŠ 21)
HŠ 21
76
V
91
635741
135081
Koritnice (nekdanji GD)
gozdna cesta
191
V
92
635751
135081
Koritnice (odcep do HŠ 39a)
HŠ 39a
58
V
93
635761
135081
Koritnice (odcep do cerkve)
razcep
113
V
94
635781
404
Rečica (odcep do HŠ 17)
404
454
V
95
635791
135101
Zarečje (odcep do HŠ 5a)
HŠ 5a
174
V
96
635801
135101
Zarečje (odcep do cerkve)
cerkev
102
V
97
635811
135101
Zarečje (odcep HŠ 24a)
HŠ 24a
99
V
98
635821
135101
Zarečje (odcep do HŠ 33)
HŠ 33
87
V
99
635831
135101
Zarečje (odcep do HŠ 46a)
razcep
279
V
100
635851
135101
Zarečje–Brce (do HŠ 9)
gozdna cesta
1.343
V
101
635861
135111
Zarečica (odcep do Koln)
Koln
720
V
102
635871
135111
Zarečica (odcep do HŠ 21a)
HŠ 21a
456
V
103
635872
135111
Zarečica (Vinogradi)
635871
219
V
104
635873
635871
Zarečica (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
100
V
105
635874
635871
Zarečica (mimo HŠ 21d)
HŠ NH
54
V
106
635881
404
Dobropolje (Sv. Florjan)
404
568
V
107
635882
635881
Dobropolje (odcep do HŠ 2a)
HŠ 2a
42
V
108
635891
404
Harije (cerkev)
940
122
V
109
635901
940
Harije (mimo HŠ 55)
940
170
V
110
635911
404
Harije (V njivah)
940
365
V
111
635921
940
Harije (odcep do HŠ 76)
HŠ 76
165
V
112
635951
940
Tominje (odcep do HŠ 35)
HŠ 35
457
V
113
635961
940
Zajelšje (mimo HŠ 12)
HŠ NH
198
V
114
635971
940
Pregarje (mimo HŠ 101c)
uvoz
170
V
115
635981
940
Pregarje (odcep do HŠ 99)
HŠ 99
70
V
116
635991
940
Pregarje (Opatija)
940
336
V
117
635992
635991
Pregarje (mimo HŠ 77)
HŠ 76a
70
V
118
635993
635991
Pregarje (odcep do HŠ 102)
HŠ 102
457
V
119
635994
940
Pregarje (mimo HŠ 66a)
940
170
V
120
636011
940
Pregarje (odcep do HŠ 47)
HŠ 47
466
V
121
636012
636011
Pregarje (odcep do HŠ 40)
HŠ 40
83
V
122
636021
940
Pregarje (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
86
V
123
636022
940
Pregarje (mimo HŠ 26)
pokopališče
62
V
124
636031
940
Pregarje (odcep do HŠ 16)
HŠ 16
119
V
125
636032
940
Pregarje (Valin)
HŠ 11
133
V
126
636041
940
Huje (Vrhar)
630
406
V
127
636042
940
Huje (Vrh)
636041
76
V
128
636051
630
Huje (Devci)
HŠ 17a
353
V
129
636061
940
Gabrk (odcep do HŠ 8)
HŠ 8
245
V
130
636071
630
Prelože (do HŠ 27)
gozdna cesta
413
V
131
636072
630
Prelože (mimo HŠ 5)
636071
141
V
132
636081
940
Rjavče (odcep do HŠ 15)
HŠ 15
155
V
133
636101
6
Koseze (mimo HŠ 5g)
HŠ NH
197
V
134
636102
636101
Koseze (odcep do HŠ 1a)
HŠ 1a
77
V
135
636111
6
Koseze (odcep do HŠ 2a)
HŠ 2a
175
V
136
636121
6
Koseze (odcep do HŠ 47)
135121
141
V
137
636131
135121
Koseze (odcep do HŠ 64b)
HŠ 64b
122
V
138
636141
6
Koseze (odcep do HŠ 21)
HŠ 21
150
V
139
636151
6
Koseze (Ravan)
135171
1.346
V
140
636152
636151
Koseze (odcep do HŠ 42)
HŠ 42
95
V
141
636153
636151
Koseze (mimo HŠ 105)
razcep
181
V
142
636161
135171
Mala Bukovica (odcep do HŠ 2)
HŠ 2
157
V
143
636171
135171
Mala Bukovica (odcep do HŠ 30)
HŠ 30
231
V
144
636172
636171
Mala Bukovica (mimo HŠ 15)
135171
277
V
145
636181
135171
Mala Bukovica (odcep do HŠ 35a)
HŠ 35a
133
V
146
636182
135181
Mala Bukovica (odcep do HŠ 44)
HŠ 44
52
V
147
636191
135121
Velika Bukovica (Skrmec)
135121
499
V
148
636192
636191
Velika Bukovica (odcep do HŠ 1g)
HŠ 1g
68
V
149
636201
135121
Velika Bukovica (odcep do HŠ 12)
HŠ 12
88
V
150
636211
135121
Velika Bukovica (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
26
V
151
636221
135121
Velika Bukovica (mimo HŠ 40)
HŠ NH
56
V
152
636231
135121
Velika Bukovica–Mandrgovec
HŠ 46
1.125
V
153
636251
135121
Velika Bukovica–Soze (odcep do HŠ 7)
HŠ 7
1.658
V
154
636261
636251
Soze (odcep do ribiške koče)
HŠ 15
504
V
155
636271
636251
Soze (odcep do HŠ 3a)
636261
146
V
156
636281
7
Podgrad (odcep do HŠ 12b)
HŠ 12b
238
V
157
636282
636281
Podgrad (Flikarji)
7
467
V
158
636283
636282
Podgrad (odcep do HŠ 3k)
HŠ 3k
92
V
159
636291
7
Podgrad (odcep do HŠ 38a)
HŠ 38a
650
V
160
636292
636291
Podgrad (odcep do HŠ 40)
HŠ 40
80
V
161
636301
636291
Podgrad (Plama)
636291
290
V
162
636311
636291
Podgrad (mimo HŠ 24)
636291
154
V
163
636321
636291
Podgrad (mimo HŠ 22a)
636291
89
V
164
636331
636291
Podgrad (Sv. Jakob)
636291
489
V
165
636332
636331
Podgrad (odcep do HŠ 55)
HŠ 55
82
V
166
636333
636331
Podgrad (odcep do HŠ 59)
HŠ 59
72
V
167
636341
7
Podgrad (mimo HŠ 99)
636291
279
V
168
636342
636341
Podgrad (odcep do HŠ 99d)
HŠ 99d
279
V
169
636343
636291
Podgrad (mimo HŠ 81)
HŠ 78
99
V
170
636344
636342
Podgrad (šola)
šola
81
V
171
636345
636351
Podgrad (mimo igrišča)
636342
341
V
172
636346
636344
Podgrad (mimo HŠ 99c)
636341
147
V
173
636351
7
Podgrad (mimo HŠ 107)
7
364
V
174
636352
7
Podgrad (Policira)
636351
514
V
175
636361
7
Račice (krožna čez vas)
636361
937
V
176
636362
636361
Račice (odcep do HŠ 17)
HŠ 17
48
V
177
636363
636361
Račice (mimo HŠ 65)
636361
68
V
178
636364
636361
Račice (mimo HŠ 76)
7
322
V
179
636365
636364
Račice (odcep do HŠ 71)
HŠ 71
103
V
180
636366
636361
Račice (mimo HŠ 51)
636364
60
V
181
636367
636361
Račice (odcep do HŠ 47)
HŠ 47
40
V
182
636368
636361
Račice (odcep do HŠ 40)
HŠ 40
44
V
183
636371
7
Račice (mimo HŠ 3)
gozdna cesta
129
V
184
636381
135151
Podbeže (odcep do HŠ 15)
HŠ 15
957
V
185
636382
636381
Podbeže (odcep do HŠ 37)
HŠ 37
59
V
186
636391
636381
Podbeže (odcep do HŠ 25)
HŠ 25
62
V
187
636401
404
Zalči (odcep do jezera)
gozdna cesta
1.220
V
188
636411
135141
Sabonje (odcep do HŠ 55)
gozdna cesta
207
V
189
636412
135141
Sabonje (odcep do HŠ 6)
135141
151
V
190
636421
7
Hrušica (Ravnična)
135153
373
V
191
636422
636421
Hrušica (odcep do HŠ 97)
HŠ 97
122
V
192
636423
135152
Industrijska cona Plama
gozdna cesta
476
V
193
636431
135153
Hrušica (Tržičani)
135153
235
V
194
636432
636431
Hrušica (odcep do HŠ 51)
HŠ 51
117
V
195
636433
636431
Hrušica (mimo HŠ 69)
636432
93
V
196
636434
636431
Hrušica (odcep do HŠ 26)
HŠ 26
346
V
197
636435
636432
Hrušica (odcep do pokopališča)
pokopališče
54
V
198
636436
636434
Hrušica (Zdolenjci)
135153
134
V
199
636437
636434
Hrušica (odcep do HŠ 33)
HŠ 33
58
V
200
636438
636431
Hrušica (odcep do HŠ 42)
gozdna cesta
246
V
201
636439
135153
Hrušica (odcep do HŠ 75a)
HŠ 75a
100
V
202
636441
7
Male Loke (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
1.131
V
203
636451
636441
Male Loke (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
103
V
204
636452
636452
Male Loke (odcep do HŠ 9)
HŠ 9
36
V
205
636461
7
Starod (Sv. Pavel)
135182
502
V
206
636471
135182
Starod (odcep do HŠ 32)
HŠ 32
96
V
207
636481
135182
Starod (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
38
V
208
636482
135182
Starod (odcep do HŠ 10)
HŠ 10
29
V
209
636491
135182
Starod (odcep do cerkve)
cerkev
33
V
210
636492
135182
Starod (odcep do HŠ 28)
HŠ 28
47
V
211
636501
6
Dolnji Zemon (mimo HŠ 86c)
HŠ NH
149
V
212
636502
636501
Dolnji Zemon (mimo HŠ 86d)
HŠ 86d
116
V
213
636511
135161
Dolnji Zemon–Gornji Zemon
HŠ 30
2.536
V
214
636512
636511
Dolnji Zemon (krak križišča)
135161
29
V
215
636521
135161
Dolnji Zemon (mimo HŠ 77)
135161
130
V
216
636522
135161
Dolnji Zemon (mimo HŠ 39)
363511
311
V
217
636523
363522
Dolnji Zemon (mimo HŠ 66)
636511
71
V
218
636531
636511
Dolnji Zemon (Samsonov mlin)
HŠ 80
619
V
219
636551
6
Jelšane (mimo šole)
6
534
V
220
636561
6
Jelšane (odcep do HŠ 1)
gozdna cesta
239
V
221
636562
636561
Jelšane (odcep do HŠ 1a)
HŠ 1a
53
V
222
636571
6
Jelšane (odcep do HŠ 3d)
HŠ 3d
252
V
223
636581
6
Jelšane (odcep do HŠ 8)
6
176
V
224
636582
636581
Jelšane (mimo HŠ 8b)
HŠ NH
178
V
225
636591
636551
Jelšane (Korta)
636551
449
V
226
636592
636591
Jelšane (Zakotek)
632
695
V
227
636593
636593
Jelšane (mimo HŠ 76)
636551
91
V
228
636594
636592
Jelšane (odcep do HŠ 34)
HŠ 34
53
V
229
636595
636592
Jelšane (pod Goljakom)
636591
308
V
230
636596
636591
Jelšane (krak križišča)
636551
26
V
231
636601
6
Jelšane (mimo HŠ 6)
635551
93
V
232
636611
636551
Jelšane (mimo igrišča)
636612
66
V
233
636612
636611
Jelšane (pešpot OŠ)
6
29
P
234
636621
6
Jelšane (odcep do odlagališča)
odlagališče
750
V
235
636631
6
Dolenjski potok–Veliko Brdo–Pavlica
135182
5.007
V
236
636641
636631
Veliko Brdo (odcep do HŠ 60)
gozdna cesta
951
V
237
636642
636641
Veliko Brdo (mimo HŠ 20)
636641
126
V
238
636643
636642
Veliko Brdo (odcep do HŠ 34)
HŠ 34
38
V
239
636644
636631
Veliko Brdo (odcep do HŠ 2a)
HŠ 2a
70
V
240
636651
6
Dolenje (mimo HŠ 19)
HŠ NH
120
V
241
636652
6
Dolenje (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
116
V
242
636661
6
Dolenje (mimo HŠ 47)
HŠ 45a
228
V
243
636662
6
Dolenje (mimo HŠ 56)
636661
140
V
244
636671
632
Novokračine (odcep do HŠ 48)
HŠ 48
171
V
245
636672
636671
Novokračine (mimo HŠ 35)
632
97
V
246
636681
632
Sušak (krožna čez vas)
632
460
V
247
636682
636681
Sušak (odcep do HŠ 26)
HŠ 26
31
V
248
636683
636681
Sušak (odcep do HŠ 7)
HŠ 7
52
V
249
636684
632
Sušak–Lisac
meja HR
2.050
V
250
636691
632
Novokračine–Nova vas
HŠ 9
1.889
V
251
636701
632
Sušak–Fabci
HŠ 6
1.449
V
252
636711
632
Zabiče (odcep do HŠ 75a)
HŠ 75a
72
V
253
636721
135201
Zabiče (odcep do cerkve)
cerkev
240
V
254
636722
636721
Zabiče (odcep do HŠ 52)
HŠ 52
47
V
255
636723
636723
Zabiče (mimo HŠ 35)
HŠ 35a
90
V
256
636731
135201
Zabiče (odcep do HŠ 27d)
HŠ 27d
283
V
257
636741
135201
Zabiče–Gomanci
meja HR
14.197
V
258
636742
636741
Zabiče (odcep do HŠ 27c)
HŠ 27c
62
V
259
636751
632
Podgraje (Pribrežnice)
135201
1.112
V
260
636761
135201
Podgraje (mimo HŠ 37)
pokopališče
252
V
261
636762
636761
Podgraje (odcep do HŠ 40)
HŠ 40
131
V
262
636763
135201
Podgraje (mimo HŠ 43)
636762
75
V
263
636764
636763
Podgraje (mimo HŠ 47)
636761
42
V
264
636771
135201
Kuteževo (mimo HŠ 18a)
HŠ NH
864
V
265
636772
135201
Kuteževo (krožna čez vas)
636771
197
V
266
636773
636772
Kuteževo (odcep do HŠ 38)
HŠ 38
95
V
267
636774
636772
Kuteževo (mimo HŠ 33)
636775
90
V
268
636775
636771
Kuteževo (odcep do HŠ 28)
HŠ 28
127
V
269
636781
632
Trpčane (Velika voda)
632
509
V
270
636782
632
Trpčane (mimo HŠ 40a)
razcep
207
V
271
636783
636781
Trpčane (mimo HŠ 40a)
636782
148
V
272
636791
632
Vrbovo (mimo HŠ 21a)
632
413
V
273
636792
636791
Vrbovo (Hrenovski kraj)
636794
297
V
274
636793
636792
Vrbovo (mimo HŠ 32)
636792
112
V
275
636794
632
Vrbovo (Lorhovski kraj)
636792
660
V
276
636795
636794
Vrbovo (Gorica)
363811
457
V
277
636796
636794
Vrbovo (odcep do HŠ 62a)
HŠ 62a
58
V
278
636797
636792
Vrbovo (odsek pri cerkvi)
636794
36
V
279
636798
636794
Vrbovo (odcep do HŠ 55)
HŠ 55
45
V
280
636799
632
Vrbovo (Avtobusna postaja)
636794
56
V
281
636801
632
Vrbovo–Jakopinčič
HŠ 70
470
V
282
636811
632
Vrbica–Blekar
637511
958
V
283
636812
636811
Vrbica (mimo HŠ 2)
636811
533
V
284
636813
636812
Vrbica (mimo HŠ 8)
636812
53
V
285
636814
632
Vrbovo (mimo HŠ 77)
636795
31
V
286
636815
632
Vrbica (odsek križišče)
636811
32
V
287
636816
632
Vrbica (mimo HŠ 26)
636811
84
V
288
636821
632
Jablanica–do Lakonce
632
1.238
V
289
636822
632
Jablanica (odsek križišče)
636821
29
V
290
636823
636821
Jablanica (odcep do HŠ 7)
HŠ 7
98
V
291
636824
632
Jablanica (mimo HŠ 11b)
636821
50
V
292
636825
363821
Jablanica (odcep do HŠ 13)
HŠ 13
66
V
293
636826
632
Jablanica (mimo HŠ 12)
636821
41
V
294
636827
636821
Jablanica (odcep do HŠ 15)
HŠ 15
54
V
295
636828
636821
Jablanica (odcep do HŠ 23)
HŠ 23
141
V
296
636829
363821
Jablanica (odcep do HŠ 32b)
HŠ 32b
108
V
297
636831
632
Jablanica–Malni
HŠ 30
654
V
298
636832
636821
Jablanica (odcep do HŠ 36)
gozdna cesta
114
V
299
636841
632
Jasen (Žabovica)
632
358
V
300
636842
632
Jasen (odcep do HŠ 8f)
HŠ 8f
79
V
301
636843
632
Podgrajska ulica (odcep do HŠ 34)
HŠ 34
48
V
302
636851
632
Jasen (mimo HŠ 16a)
632
388
V
303
636852
636851
Jasen (krožna čez vas)
636851
513
V
304
636853
636852
Jasen (mimo HŠ 40)
636851
128
V
305
636854
636852
Jasen (mimo HŠ 28a)
636851
103
V
306
637321
6
Topolc (Mežnarija)
6
198
V
307
637341
635281
Topolc (odcep do HŠ 59a)
HŠ 59a
42
V
308
637351
635251
Podstenje (odcep do HŠ 11)
HŠ 11
42
V
309
637361
135071
Podstenje (Jergole)
razcep
440
V
310
637371
6
Mereče (odcep do HŠ 32)
HŠ 32
120
V
311
637381
636511
Gornji Zemon (odcep do HŠ 5)
HŠ 5
106
V
312
637391
636511
Gornji Zemon (mimo HŠ 10)
637401
107
V
313
637401
636511
Gornji Zemon (odcep do HŠ 45)
HŠ 45
94
V
314
637411
363511
Gornji Zemon (odcep do HŠ 34)
HŠ 34
75
V
315
637421
6
Dolnji Zemon (odcep do HŠ 91a)
HŠ 91a
53
V
316
637431
135161
Dolnji Zemon (odcep do HŠ 82h)
HŠ 82h
109
V
317
637441
636511
Dolnji Zemon (odcep do HŠ 64)
HŠ 64
114
V
318
637451
636522
Dolnji Zemon (mimo HŠ 56)
HŠ NH
91
V
319
637471
363792
Vrbovo (odcep do HŠ 48)
gozdna cesta
157
V
320
637491
632
Vrbovo (Na Zavodi)
razcep
59
V
321
637501
636812
Vrbica (odcep do HŠ 15a)
HŠ 15a
85
V
322
637511
632
Vrbica (mimo HŠ 1d)
636821
340
V
323
637521
636852
Jasen (odcep do HŠ 32a)
HŠ 32a
103
V
324
637531
135182
Studena Gora (mimo HŠ 3)
HŠ NH
52
V
325
637541
7
Starod (Črešnina)
636461
731
V
326
637551
940
Harije (mimo HŠ 25)
635911
34
V
327
637561
637571
Harije (odcep do HŠ 53a)
HŠ 53a
90
V
328
637571
635901
Harije (mimo HŠ 52a)
940
312
V
329
637581
940
Harije (odcep do HŠ 84b)
HŠ 84b
60
V
330
637591
635911
Harije (odcep do HŠ 8c)
HŠ 8c
106
V
331
637601
940
Tominje (mimo HŠ 10)
635951
119
V
332
637611
635951
Tominje (mimo HŠ 19)
637601
108
V
333
637612
635951
Tominje (odcep do HŠ 12b)
HŠ 12b
104
V
334
637621
940
Zajelšje (mimo HŠ 2)
635961
85
V
335
637622
637621
Zajelšje (odsek križišče)
635961
19
V
336
637631
315131
Ostrožno Brdo (odcep do HŠ 10)
HŠ 10
96
V
337
637641
404
Knežak (Potok)
404
835
V
338
637651
635611
Knežak (cerkev)
635601
119
V
339
637652
404
Knežak (cerkev)
637651
67
V
340
637661
404
Knežak (mimo HŠ 25)
637641
97
V
341
637662
404
Knežak (Klančič)
637641
117
V
342
637671
635601
Knežak (odcep do pokopališča)
pokopališče
163
V
343
637691
135141
Sabonje–Račice
636361
2.580
V
344
637701
6
Dolnja Bitnja (odcep do HŠ 10)
HŠ 10
138
V
V…vsa vozila, P…pešci
SKUPAJ:
121.971 m
8. člen 
Javne poti (JP) v mestu Ilirska Bistrica so:
Zap. št.
Številka 
odseka
Začetek 
odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
636861
135221
Brinškova ulica (odcep do HŠ 5)
HŠ 5
132
V
2
636871
135221
Snežniška ulica (odcep do HŠ 8)
HŠ 8
200
V
3
636881
135221
Bobkova–Brinškova ulica 
(odcep do HŠ 28)
HŠ 28
446
V
4
636891
135221
Bobkova ulica (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
176
V
5
636901
135221
Pod Stražico (odcep do HŠ 11)
HŠ 11
36
V
6
636911
135221
Pod Stražico (odcep do HŠ 10)
HŠ 10
91
V
7
636921
135221
Pod Stražico (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
150
V
8
636922
636921
Pod Stražico (odcep do HŠ 22)
HŠ 22
93
V
9
636931
135221
Gabrije (odcep do HŠ 35)
HŠ 35
30
V
10
636941
135221
Gabrije (odcep do HŠ 21)
HŠ 21
73
V
11
636951
135221
Gabrije–Vodnikova ulica
135232
337
V
12
636952
135232
Vodnikova ulica (krak križišča)
636951
25
V
13
636953
135221
Gabrije (mimo HŠ 20)
636951
50
V
14
636954
636951
Vodnikova ulica (odcep do HŠ 46a)
HŠ 46a
102
V
15
636955
636951
Gabrije (mimo HŠ 28a)
HŠ 46
82
V
16
636956
636951
Gabrije (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
21
V
17
636961
404
Šercerjeva cesta (mimo HŠ 8)
135221
42
V
18
636971
404
Gradnikova ulica (odcep do HŠ 12)
HŠ 12
164
V
19
636981
915
Kosovelova ulica (mimo HŠ 3)
135232
223
V
20
636991
915
Jurčičeva ulica (mimo HŠ 11)
915
166
V
21
637011
404
Trnovska ulica (mimo HŠ 11)
404
227
V
22
637012
637011
Trnovska ulica (odcep do HŠ 6)
HŠ 6
94
V
23
637013
637012
Trnovska ulica (mimo HŠ 24)
404
123
V
24
637014
637013
Trnovska ulica (mimo HŠ 32)
637011
51
V
25
637021
404
Gubčeva ulica (mimo HŠ 1a)
404
168
V
26
637031
135281
Ulica 7. maja (mimo HŠ 13a)
404
329
V
27
637032
637031
Ulica 7. maja (odcep do HŠ 28)
HŠ 28
208
V
28
637033
637032
Ulica 7. maja (odcep do igrišča)
igrišče
100
V
29
637041
135251
Gubčeva ulica (mimo HŠ 42a)
637042
61
V
30
637042
637041
Gubčeva ulica (odcep do HŠ 40)
HŠ 40
26
V
31
637043
637051
Gubčeva ulica (odcep do HŠ 48)
HŠ 48
26
V
32
637051
135251
Gubčeva ulica (odcep do HŠ 60)
HŠ 60
198
V
33
637052
6
Ulica Nikola Tesla (odcep do HŠ 12a)
HŠ 12a
62
V
34
637061
135281
Maistrova ulica (mimo HŠ 23)
135241
131
V
35
637062
637061
Maistrova ulica (do Toneta Tomšiča)
135241
316
V
36
637063
135281
Gubčeva ulica (odcep do HŠ 12)
HŠ 12
44
V
37
637081
135291
Hrib svobode (odcep do HŠ 16)
HŠ 16
320
V
38
637082
135291
Hrib svobode (mimo HŠ 1a)
637081
105
V
39
637091
135291
Zdravstveni dom
637092
101
V
40
637092
637091
Gregorčičeva cesta (šola)
HŠ 7
88
V
41
637093
135291
Gregorčičeva cesta (mimo HŠ 8a)
HŠ 8a
55
V
42
637094
637093
Gregorčičeva cesta (mimo HŠ 8c)
637091
73
V
43
637101
135271
Župančičeva ulica (odcep do HŠ 22)
HŠ 22
162
V
44
637102
637101
Jurčičeva ulica–Župančičeva ulica
915
433
V
45
637103
637101
Župančičeva ulica–pokopališče
915
225
V
46
637104
637101
Župančičeva ulica (odcep do šole)
šola
56
V
47
637105
135271
Dom starejših občanov
dom
247
V
48
637106
637105
Župančičeva ulica (igrišče)
637103
344
V
49
637141
135291
Gregorčičeva cesta (mimo HŠ 2)
135271
171
V
50
637151
135271
Tavčarjeva ulica (mimo HŠ 17)
637171
122
V
51
637152
637171
Tavčarjeva ulica (mimo HŠ 6)
135271
266
V
52
637161
637152
Stritarjeva ulica (odcep do HŠ 32)
HŠ 32
382
V
53
637162
637161
Stritarjeva ulica (odcep do HŠ 11)
HŠ 11
63
V
54
637171
135261
Partizanski hrib (mimo HŠ 2)
637161
105
V
55
637172
637171
Partizanski hrib (odcep do HŠ 5)
HŠ 5
130
V
56
637181
135271
Prešernova ulica (mimo HŠ 29)
135261
35
V
57
637191
135271
Strma pot (mimo HŠ 6)
637201
155
V
58
637201
135271
Levstikova ulica (odcep do HŠ 46)
HŠ 46
460
V
59
637202
637201
Levstikova ulica (odcep do HŠ 13)
HŠ 13
42
V
60
637203
637201
Levstikova ulica (odcep do HŠ 53a)
HŠ 53a
91
V
61
637204
637201
Bilčeva pot (odcep do HŠ 11)
HŠ 11
217
V
62
637205
637204
Bilčeva pot (mimo HŠ 2)
HŠ NH
45
V
63
637206
637201
Levstikova ulica (odcep do 45)
HŠ 45
62
V
64
637211
135261
Prešernova ulica (mimo HŠ 18)
135292
199
V
65
637212
637211
Prešernova ulica (odcep do HŠ 34)
HŠ 34
48
V
66
637213
637211
Prešernova ulica (odcep do garaž)
HŠ 24
31
V
67
637214
135261
Prešernova ulica (mimo HŠ 38)
135261
123
V
68
637215
637214
Prešernova ulica (mimo HŠ 42)
637214
79
V
69
637216
637214
Prešernova ulica (mimo HŠ 36)
parkirišče
74
V
70
637221
135251
Vojkov drevored–Ulica Nikola Tesla
6
102
P
71
637222
6
OIC Ilirska Bistrica
razcep
149
V
72
637231
135292
Bazoviška cesta (odcep do HŠ 14)
HŠ 14
130
V
73
637232
637231
Bazoviška cesta (mimo HŠ 20)
HŠ 20
82
V
74
637241
637231
Bazoviška cesta (odcep do igrišča)
igrišče
41
V
75
637251
135261
Trg maršala Tita–Adamičeva ulica
135261
354
V
76
637252
637251
Adamičeva ulica (odcep do HŠ 21)
HŠ 21
107
V
77
637253
637251
Aljažev breg (mimo HŠ 6)
637252
119
V
78
637254
637251
Trubarjeva ulica (Topol)
637253
206
V
79
637255
637201
Levstikova ulica–Trg maršala Tita
135271
65
V
80
637261
135293
Bazoviška cesta (odcep do HŠ 24)
HŠ 24
73
V
81
637262
637277
Ulica IV. armije (mimo HŠ 15)
HŠ 15
213
V
82
637263
637262
Ulica IV. armije (mimo HŠ 9)
637277
123
V
83
637271
135292
Rozmanova ulica (Jasenska Pila)
632
1.059
V
84
637272
637271
Rozmanova ulica (odcep do HŠ 12)
HŠ 12
61
V
85
637273
367274
Bazoviška cesta–Rozmanova ulica
135293
183
V
86
637274
632
Rozmanova ulica (mimo HŠ 24g)
637271
142
V
87
637275
637274
Rozmanova ulica (odcep do HŠ 24d)
HŠ 24d
129
V
88
637276
637274
Rozmanova ulica (odcep do HŠ 24d)
HŠ 24d
69
V
89
637277
637271
Ulica IV. armije (mimo HŠ 13)
HŠ NH
344
V
90
637278
637278
Ulica IV. armije (odcep do HŠ 13)
HŠ 13
166
V
91
637279
637271
Adamičeva ulica (odcep do HŠ 8)
HŠ 8
101
V
92
637291
632
Rozmanova ulica (igrišče)
637271
69
V
93
637301
637271
Rozmanova ulica (parkirišče)
637271
140
V
94
637302
637301
Rozmanova ulica (šola)
šola
88
V
95
637311
637271
Rozmanova ulica (odcep do HŠ 31)
HŠ 31
69
V
96
637312
637311
Rozmanova ulica (odcep do HŠ 45)
HŠ 45
36
V
97
637711
404
Vilharjeva cesta (odcep do HŠ 34a)
HŠ 34a
291
V
98
637712
637711
Vilharjeva cesta (odcep do HŠ 30)
HŠ 30
113
V
99
637713
637712
Vilharjeva cesta (mimo HŠ 28)
637711
110
V
100
637714
637713
Vilharjeva cesta (odcep do HŠ 32)
HŠ 32
70
V
101
637715
637711
Vilharjeva cesta (krožna)
637711
310
V
102
637716
637715
Vilharjeva cesta (mimo HŠ 25)
637711
91
V
103
637717
637715
Vilharjeva cesta (odcep do HŠ 20)
HŠ 20
29
V
V…vsa vozila, P…pešci
SKUPAJ:
 15.346 m
9. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-123(507) z dne 14. 8. 2018.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, 52/16 in 6/17).
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018
Ilirska Bistrica, dne 4. oktobra 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti