Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2018 z dne 19. 10. 2018

Kazalo

3266. Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza, stran 10201.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 31. redni seji dne 15. 10. 2018 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza 
1. člen 
Zemljišče na katero se nanaša lokacijska preveritev je parc. št. 1061/20, k.o. Črnomelj in se nahaja znotraj območja Zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13, 56/17 in 39/18) – v nadaljevanju ZN.
2. člen 
(1) Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se omogoči začasna raba prostora.
(2) Na lokaciji dvoetažnega objekta načrtovanega v ZN se dopusti začasna postavitev skladiščnega šotora. Pri tem se upoštevata gradbena linija in višinski gabarit, ki sta v ZN predpisana za dvoetažni objekt.
(3) Začasna raba prostora je največ 5 let.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-130/2018
Črnomelj, dne 15. oktobra 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost