Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2893. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2018, stran 9017.

  
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 13. korespondenčni seji dne 21. 8. 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2018 
1. 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za volitve župana Občine Lendava za volilno leto 2018.
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana ne smejo preseči višine zneska, ki ga določa zakon.
3. 
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,25 EURza dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za organizatorje volilne kampanje za kandidate madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti v občinskem svetu, ki so dobili mandat ali najmanj 25 % od skupnega števila izračunanih točk za vse kandidate madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje kandidatov za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,09 EURza vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Lendava 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.041-0004/2018-2
0350-0013/2018-16 
Lendava, dne 22. avgusta 2018
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti